Στον οδοντίατρο - At the dentist

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Πείτε μου αν πονέσετε.
commencer à apprendre
Let me know if you feel any pain.
Αφού έλεγξα τις ακτινογραφίες σας, φοβάμαι πως θα χρειαστείτε σιδεράκια.
commencer à apprendre
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Αυτές οι θεραπευτικές αγωγές είναι πολύ ακριβές.
commencer à apprendre
Those treatments are really expensive.
Χρειάζεστε σφράγισμα.
commencer à apprendre
You need a filling.
Θα ήθελα να κάνω γενικές ιατρικές εξετάσεις.
commencer à apprendre
I would like a check-up.
Μπορείτε να έρθετε στο ιατρείο αυτό το απόγευμα.
commencer à apprendre
You can come to the consulting room this afternoon.
Ένα από τα δόντια μου έσπασε.
commencer à apprendre
One of my teeth has broken.
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.