Στην τράπεζα - In a bank

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Έχω την άδεια οδήγησής μου.
commencer à apprendre
I've got my driving license.
Έχασα το βιβλιάριο επιταγών μου, θα ήθελα να ζητήσω άλλο.
commencer à apprendre
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Θα μπορούσα να παραγγείλω ένα βιβλιάριο επιταγών, παρακαλώ;
commencer à apprendre
Could I order a new checkbook, please?
Πρέπει να πάω στο μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων.
commencer à apprendre
I have to go to the cash machine.
Θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό.
commencer à apprendre
I would like to open an account.
Θα ήθελα να κάνω ανάληψη ένα μεγάλο ποσό.
commencer à apprendre
I would like to withdraw a large amount.
Θα μπορούσατε να μου δώσετε μικρότερους λογαριασμούς;
commencer à apprendre
Could you give me some smaller bills?
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.