Παίρνοντας το λεωφορείο ή το τρένο - Taking a bus or a train

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Πού είναι το γραφείο εισιτηρίων;
commencer à apprendre
Where is the ticket office?
Τι ώρα είναι το επόμενο τρένο για το κέντρο πόλης;
commencer à apprendre
What time is the next train to the city center?
Αυτή η θέση είναι άδεια;
commencer à apprendre
Is this seat free?
Ο οδηγός λεωφορείου δεν σταματάει εκεί. Πρέπει να πάρω άλλο λεωφορείο.
commencer à apprendre
The bus driver doesn't stop there. I have to take another bus.
Πού είναι οι μηχανές εισιτηρίων;
commencer à apprendre
Where are the ticket machines?
Πού είναι ο σταθμός λεωφορείων;
commencer à apprendre
Where is the bus station?
Πού μπορώ να αγοράσω εισιτήριο;
commencer à apprendre
Where can I buy a ticket?
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.