Με ένα φίλο - With a friend

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Έχω καινούρια δουλειά.
commencer à apprendre
I have a new job.
Πόσος καιρός πάει;
commencer à apprendre
How long has it been?
Πάντα θυμάμαι το πάρτυ που πήγαμε.
commencer à apprendre
I always remember the party we went to.
Δεν είμαι σίγουρος πως μπορώ να σε συναντήσω.
commencer à apprendre
I'm not sure I can meet you.
Πρέπει να συναντηθούμε στο ίδιο μέρος που πρωτοσυναντηθήκαμε.
commencer à apprendre
We must meet at the same place where we first met.
Πώς είναι η οικογένειά σου;
commencer à apprendre
How is your family?
Όλη η οικογένεια είναι καλά.
commencer à apprendre
The whole family is fine.
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.