Στο νοσοκομείο - At the hospital

 0    19 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Έχω πονόκοιλο από την προηγούμενη εβδομάδα.
commencer à apprendre
I've had stomach ache since last week.
Τα πόδια μου πονάνε όταν περπατάω.
commencer à apprendre
My legs hurt when I walk.
Ποιες είναι οι επιλογές μου για θεραπευτική αγωγή;
commencer à apprendre
What are my options for treatment?
Θα χρειαστώ εγχείρηση;
commencer à apprendre
Am I going to need surgery?
Ο γιατρός είπε πως χρειάζομαι μεταμόσχευση.
commencer à apprendre
The doctor said I needed a transplant.
Ο γιατρός είπε πως είμαι υγιής.
commencer à apprendre
The doctor said I'm healthy.
Έχω γρίπη και έχασα τη φωνή μου.
commencer à apprendre
I have flu and I've lost my voice.
+12 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.