Μετά από ένα πάρτυ - After a party

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Με ποιον πήγες;
commencer à apprendre
Who did you go with?
Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ συναρπαστική.
commencer à apprendre
The atmosphere was totally exciting.
Είχα μερικά ποτά.
commencer à apprendre
I had a couple of drinks.
Η αδερφή μου με κάλεσε στο πάρτυ.
commencer à apprendre
My sister invited me to the party.
Το πάρτυ ήταν καταπληκτικό.
commencer à apprendre
The party was awesome.
Πως ήταν η μουσική;
commencer à apprendre
How was the music?
Πως ήταν η διακόσμηση;
commencer à apprendre
How was the decor?
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.