Στις πωλήσεις - In sales

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Δεν νομίζω να έχετε χρησιμοποιήσει κάτι παρόμοιο πριν.
commencer à apprendre
I don't think you will have used anything similar before.
Θα πάρετε το προϊόν σας αύριο το πρωί.
commencer à apprendre
You'll get your product tomorrow morning.
Ποιο χρώμα σας αρέσει;
commencer à apprendre
Which colour do you like?
Εάν έχετε το πιστοποιητικό εγγύησης, θα το αντικαταστήσουμε.
commencer à apprendre
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
Χρειαζόμαστε προκαταβολή.
commencer à apprendre
We need an advance payment.
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους.
commencer à apprendre
This product can be used in several ways.
Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για το τι ψάχνετε;
commencer à apprendre
Can you tell me more about what you are looking for?
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.