Ρωτώντας και παίρνοντας άδεια - Asking and giving permission

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
commencer à apprendre
That's no problem.
Παρακαλώ, αισθανθείτε ελεύθερος να το κάνετε.
commencer à apprendre
Please feel free to do it.
Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
commencer à apprendre
You can't do that.
Θα ήταν εντάξει αν πήγαινα τον σκύλο βόλτα;
commencer à apprendre
Would it be all right if I walk the dog?
Μπορώ να καθίσω εδώ, παρακαλώ;
commencer à apprendre
Can I sit here, please?
Είναι εντάξει αν χρησιμοποιήσω το στυλό σου;
commencer à apprendre
Is it okay if I use your pen?
Σε πειράζει αν σβήσω το φως;
commencer à apprendre
Do you mind if I turn the lights off?
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.