Στο σπίτι - At home

 0    18 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Μπορείς να σβήσεις το φως;
commencer à apprendre
Can you turn off the light?
Μπορείς να πλύνεις τα πιάτα σε παρακαλώ;
commencer à apprendre
Could you please wash the dishes?
Ποιος θέλει περισσότερο φαγητό;
commencer à apprendre
Who wants more food?
Το φαγητό είναι έτοιμο.
commencer à apprendre
The food is ready.
Υπάρχει μια καλή ταινία απόψε.
commencer à apprendre
There is a good film tonight.
Χόρτασα.
commencer à apprendre
I'm full.
Μπορείς να μου δώσεις τη σαλάτα, σε παρακαλώ;
commencer à apprendre
Could you pass the salad, please?
+11 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.