Στο δρόμο - In the street

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Είναι μακριά;
commencer à apprendre
Is it far?
Πόσο μακριά είναι;
commencer à apprendre
How far is it?
Πόση ώρα θα μου πάρει για να πάω εκεί;
commencer à apprendre
How long would it take me to get there?
Πρέπει να πάρω δύο λεωφορεία για να φτάσω σπίτι.
commencer à apprendre
I have to take two buses to get home.
Μπορείτε να επαναλάβετε τις οδηγίες;
commencer à apprendre
Could you please repeat the directions?
Έχω τη λάθος διεύθυνση.
commencer à apprendre
I have the wrong address.
Ξέρετε που υπάρχει δημόσιο τηλέφωνο;
commencer à apprendre
Do you know where there is a public phone?
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un total de 512 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.