english part four

 0    83 fiche    julefa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
invent
commencer à apprendre
wynaleźć, wymyślić
create
commencer à apprendre
stworzyć, tworzyć, utworzyć, wymyślać
tell stories
commencer à apprendre
zmyślać, wymyślać, opowiadać bajki
I want you to create a name for my new cat.
commencer à apprendre
Chcę żebyś wymyślił imię dla mojego nowego kota.
My brother invented, that will begin studies.
commencer à apprendre
Mój brat wymyślił, że rozpocznie studia.
Don't tell stories.
commencer à apprendre
Nie opowiadaj.
lie, lay, lain
commencer à apprendre
leżeć, kłaść, położyć,
lie lied lied
commencer à apprendre
Kłamstwo kłamać
Don't lie.
commencer à apprendre
Nie kłam.
Don't tell me lies.
commencer à apprendre
Nie mów mi kłamstw.
I think she's lying.
commencer à apprendre
Myślę, że ona kłamie.
Rambo lies on the easy chair.
commencer à apprendre
Rambo leży na fotelu.
armchair
commencer à apprendre
fotel
Rambo lay here yesterday.
commencer à apprendre
Rambo leżał tu wczoraj.
Rambo was laying here
commencer à apprendre
Rambo leżał tutaj
for now
commencer à apprendre
jak na razie, na tę chwilę
At the gym is a great atmosphere I suppose.
commencer à apprendre
Na siłowni jest świetna atmosfera sądzę.
When you buy a ticket, you know that you have to go there.
commencer à apprendre
Jak kupisz karnet, to wiesz, że musisz tam chodzić.
At the gym you have access to different equipment.
commencer à apprendre
Na siłowni masz dostęp do różnych urządzeń (sprzętu).
Usually I go to the gym in the evenings.
commencer à apprendre
Zwykle chodzę do siłowni w godzinach wieczornych (wieczorami).
In the evenings there is a lot handsome guys.
commencer à apprendre
Wieczorem jest dużo przystojnych facetów (przystojniaków).
I train about two hours, until I get sweaty.
commencer à apprendre
Trenuję około dwie godziny, aż się spocę.
Interestingly, before thirty I wasn't sweating like now.
commencer à apprendre
Co ciekawe, przed trzydziestką nie pociłam się tak jak teraz.
little time left to start
commencer à apprendre
zostało mało czasu, by zacząć (i zacznie się...)
machine
commencer à apprendre
maszyna
device
commencer à apprendre
urządzenie, przyrząd
ladder
commencer à apprendre
drabina
This is a device for making...
commencer à apprendre
To jest urządzenie (przyrząd) do robienia...
any electrical device includes a cable
commencer à apprendre
każde urządzenie elektryczne zawiera kabel
All machines in the gym are safe
commencer à apprendre
Wszystkie maszyny w siłowni są bezpieczne
These machines are simple devices.
commencer à apprendre
Te maszyny to proste urządzenia.
on such ladders you can climb.
commencer à apprendre
Na takich drabinkach można się wspinać.
As long as I want to go there, I will do it.
commencer à apprendre
Dopóki (tak długo jak) chce mi się tam chodzić, będę to robić.
Interestingly
commencer à apprendre
Co ciekawe
access to
commencer à apprendre
dostęp do
equipment
commencer à apprendre
wyposażenie, sprzęt
until
commencer à apprendre
dopóki, do, aż (do)
Let's wait until tomorrow.
commencer à apprendre
Poczekajmy do jutra.
Can't you wait until I'll back home?
commencer à apprendre
Nie możesz czekać, aż wrócę do domu?
She went shopping - she won't be back until evening.
commencer à apprendre
Ona wyszła na zakupy, nie będzie jej aż do wieczora.
They went on holiday, they won't be back until september.
commencer à apprendre
Udali się (pojechali) na wakacje, nie będzie ich aż do września.
As if it said Michael Jackson.
commencer à apprendre
Jakby to powiedział Michael Jackson.
What would Kuba said.
commencer à apprendre
Co by powiedział Kuba.
English can always be useful.
commencer à apprendre
Angielski zawsze może się przydać.
What is important is that people understand me.
commencer à apprendre
Ważne, że ludzie mnie rozumieją.
Why are you calling?
commencer à apprendre
Dlaczego (po co) dzwonisz?
You wanted to say something?
commencer à apprendre
Chciałeś coś powiedzieć?
I am already close
commencer à apprendre
Właśnie zamykam.
I'm leaving soon.
commencer à apprendre
Zaraz wychodzę (wyjeżdżam).
I'll tell you in a right time.
commencer à apprendre
Powiem ci w odpowiednim czasie.
I don't know how it was between them.
commencer à apprendre
Nie wiem, jak to było między nimi.
His previous girl was older about 10 years than him.
commencer à apprendre
Jego poprzednia dziewczyna była starsza o 10 lat od niego.
among others
commencer à apprendre
między innymi
have time
commencer à apprendre
zdążyć, mieć czas
He had time to show her his house.
commencer à apprendre
Miał czas, aby pokazać jej swój dom.
He showed who he really is.
commencer à apprendre
Pokazał jaki jest naprawdę (kim jest naprawdę).
only
commencer à apprendre
tylko, jedynie, dopiero, zaledwie
only now
commencer à apprendre
tylko teraz
just now
commencer à apprendre
dopiero (właśnie) teraz
just now is the right time to do it.
commencer à apprendre
Dopiero teraz jest właściwy czas, aby to zrobić.
disturb
commencer à apprendre
przeszkadzać, zakłócać
Don't disturb me, because I need to learn.
commencer à apprendre
Nie przeszkadzaj mi, bo muszę się uczyć.
interrupt
commencer à apprendre
przerwać, przerywać
Please don't interrupt me.
commencer à apprendre
Nie przerywaj mi.
She interrupted him.
commencer à apprendre
Przerwała mu.
I hate to interrupt but,...
commencer à apprendre
Nieznoszę przerywać, ale...
I don't like housework, but I have to do this.
commencer à apprendre
Nie lubię prac domowych, ale muszę to robić.
I have to sort out the branches.
commencer à apprendre
Muszę uporządkować (poukładać) gałęzie.
Then you have to move them to another place.
commencer à apprendre
Potem trzeba je przenieść w inne miejsce.
I like home work such as cleaning.
commencer à apprendre
Lubię prace domowe, takie jak sprzątanie.
I mean I don't like home work in the yard, in the basement and stuff.
commencer à apprendre
Mam na myśli, że nie lubię prac domowych na podwórku, w piwnicy, i innych (rzeczy).
sort out
commencer à apprendre
poukładać uporządkować, posortować, oddzielić (coś od czegoś)
separate
commencer à apprendre
oddzielny, oddzielnie, odrębny, oddzielać,
Separates branches and leaves.
commencer à apprendre
Oddziela gałęzie i liście.
Generally, stalks.
commencer à apprendre
Ogólnie badyle.
unload
commencer à apprendre
rozładować, wyładować
He had to unload coal.
commencer à apprendre
On musiał rozładować węgiel.
Then you have to put it into the basement.
commencer à apprendre
Potem trzeba przełożyć to do piwnicy.
You have to put everything in the right places.
commencer à apprendre
Musisz ułożyć wszystko we właściwych miejscach.
In the yard always has to be order.
commencer à apprendre
Na podwórku zawsze musi być porządek.
There is always loud.
commencer à apprendre
Tam zawsze jest głośno.
There is always cooler.
commencer à apprendre
Tam zawsze jest chłodniej.
Arleta pushes the pushchair.
commencer à apprendre
Arleta pcha wózek.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.