Gospodarka – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Economy – Advanced English Vocabulary

1  1    58 fiche    nikoletta
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to cancel debt
commencer à apprendre
anulować dług
ailing economy
commencer à apprendre
chora gospodarka
to extend an opportunity
commencer à apprendre
dać możliwość, powiększyć możliwości
to safeguard smb's interests
commencer à apprendre
dbać o czyjeś dobro, interesy
devaluation
commencer à apprendre
dewaluacja
value for money
commencer à apprendre
dobry stosunek jakości do ceny
embargo
commencer à apprendre
embargo
rampant inflation
commencer à apprendre
galopująca inflacja
war-torn economy
commencer à apprendre
gospodarka zrujnowana wojną
development grants
commencer à apprendre
granty przeznaczone na rozwój
plummeting profits
commencer à apprendre
gwałtownie spadające zyski
to invest for long-term
commencer à apprendre
inwestować długoterminowo
single currency
commencer à apprendre
jedna waluta
debtor country
commencer à apprendre
kraj–dłużnik
small business
commencer à apprendre
małe firmy
to leave unchecked
commencer à apprendre
nie rozwiązać jakiegoś problemu
current economic climate
commencer à apprendre
obecny klimat ekonomiczny
to meet with success
commencer à apprendre
odnieść sukces
to achieve economic growth
commencer à apprendre
osiągnąć wzrost gospodarczy
fraud
commencer à apprendre
oszustwo
taxpayer
commencer à apprendre
płatnik podatku
to stimulate growth
commencer à apprendre
pobudzać wzrost
to recover from decline
commencer à apprendre
podnosić z zapaści
free trade agreement
commencer à apprendre
porozumienie o wolnym handlu
to curb inflation
commencer à apprendre
poskromić inflację
restrictive practices
commencer à apprendre
praktyki ograniczające handel
industry is thriving
commencer à apprendre
przemysł jest w świetnej formie
to steer the economy
commencer à apprendre
przeprowadzić gospodarkę
to allocate resources
commencer à apprendre
przeznaczyć środki (na coś)
debt burden
commencer à apprendre
obciążenie długami
to follow policies
commencer à apprendre
realizować strategie
revaluation
commencer à apprendre
rewaluacja
rising unemployment
commencer à apprendre
rosnące bezrobocie
sanctions
commencer à apprendre
sankcje
slump in prices
commencer à apprendre
spadek cen
to repay debt
commencer à apprendre
spłacać dług
steady growth
commencer à apprendre
stabilny wzrost
interest rates
commencer à apprendre
stopy procentowe
uninterrupted economic growth
commencer à apprendre
swobodny wzrost gospodarczy
black economy
commencer à apprendre
szara strefa
fiscal measures
commencer à apprendre
środki fiskalne
lasting development
commencer à apprendre
trwały rozwój
to lift (embargo, sanction)
commencer à apprendre
uchylić (embargo, sankcję)
monetary union
commencer à apprendre
unia walutowa
trade war
commencer à apprendre
wojna celna
to go into recession
commencer à apprendre
wpaść w recesję
to impose on
commencer à apprendre
wprowadzić
to levy taxes
commencer à apprendre
wprowadzić podatki
to boost the economy
commencer à apprendre
wspomagać gospodarkę
public spending
commencer à apprendre
wydatki publiczne
to emerge from recession
commencer à apprendre
wyjść z recesji
to build on success
commencer à apprendre
wykorzystywać dobrą koniunkturę
to incur debt
commencer à apprendre
zaciągać dług
undeclared earnings
commencer à apprendre
zarobki „na czarno”
healthy economy
commencer à apprendre
zdrowa gospodarka
to alleviate debt
commencer à apprendre
zmniejszać dług
to push up costs
commencer à apprendre
zwiększać koszty
to increase output
commencer à apprendre
zwiększyć produkcję

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.