Collocations with common verbs

 0    98 fiche    lenka1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rozwiązać krzyżówkę
commencer à apprendre
do a crossword
spowodować szkodę
commencer à apprendre
do damage
zmywać naczynia
commencer à apprendre
zmywać naczynia Anglais
do the dishes
zdawać egzamin
commencer à apprendre
do an exam
przygotować jedzenie na przyjęcie
commencer à apprendre
do the food for a party
uczyć się francuskiego w szkole
commencer à apprendre
do French at school
uprawiać ogród
commencer à apprendre
do the garden
przerabiać Hamleta
commencer à apprendre
do 'Hamlet'
uprawiać judo
commencer à apprendre
do judo
jechać ... kilometrów na godzinę
commencer à apprendre
do ... kilometres per hour
nic nie robić
commencer à apprendre
do nothing
zwiedzać Paryż
commencer à apprendre
do Paris
wykonać fotokopię
commencer à apprendre
do/make a photocopy
prowadzić badania naukowe
commencer à apprendre
do research
wykonać szkic
commencer à apprendre
do/make a sketch
wykonać tłumaczenie
commencer à apprendre
do a translation
zrobić pranie
commencer à apprendre
do the washing
umówić się na wizytę
commencer à apprendre
make an appointment
podjąć próbę
commencer à apprendre
make an attempt
słać łóżko
commencer à apprendre
make the bed
upiec ciasto
commencer à apprendre
make a cake
wprowadzić zmiany
commencer à apprendre
make changes
podjąć decyzję
commencer à apprendre
make/take a decision
przygotować kolację
commencer à apprendre
make dinner
podjąć wysiłek
commencer à apprendre
make an effort
nakręcić film
commencer à apprendre
make a film
robić zamieszanie
commencer à apprendre
make a fuss
zgadywać
commencer à apprendre
make/have/take a guess
robić dobre wrażenie
commencer à apprendre
make a good impression
zostawić ślad
commencer à apprendre
make a mark
nabałaganić
commencer à apprendre
make a mess
popełnić błąd
commencer à apprendre
make a mistake
zarabiać pieniądze
commencer à apprendre
make money
hałasować
commencer à apprendre
make a noise
pogodzić się z
commencer à apprendre
make peace with
wykonać fotokopię
commencer à apprendre
make/do a photocopy
czynić postęp
commencer à apprendre
make progress
składać obietnicę
commencer à apprendre
make a promise
wykonać szkic
commencer à apprendre
make/do a sketch
wygłosić przemówienie
commencer à apprendre
make/give a speech
wysunąć propozycję
commencer à apprendre
make a suggestion
spisać testament
commencer à apprendre
make one's will
pogadać z kimś o czymś
commencer à apprendre
have a chat with sb about sth
być przeziębionym
commencer à apprendre
have a cold
mieć trudności ze zrobieniem czegoś
commencer à apprendre
have difficulty doing sth
napić się
commencer à apprendre
have a drink
mieć wrażenie, że
commencer à apprendre
have a feeling that
baw się dobrze!
commencer à apprendre
have fun!
dobrze się bawić robiąc coś
commencer à apprendre
have fun doing sth
zgadywać
commencer à apprendre
have/make/take a guess
mieć atak serca
commencer à apprendre
have a heart attack
mieć wakacje
commencer à apprendre
have a holiday
mieć pomysł
commencer à apprendre
have an idea
1. interesować się czymś 2. mieć w czymś interes
commencer à apprendre
have an interest in sth
spojrzeć na
commencer à apprendre
have/take a look at
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
commencer à apprendre
have/give a party (for)
zdrzemnąć się
commencer à apprendre
have/take a nap
mieć operację
commencer à apprendre
have an operation
mieć cierpliwość do
commencer à apprendre
have patience with
doznać szoku
commencer à apprendre
have a shock
przekąsić coś
commencer à apprendre
have a snack
mieć czas
commencer à apprendre
have time
pójść na spacer
commencer à apprendre
have/take a walk
podjąć kroki, żeby coś zrobić
commencer à apprendre
take action to do sth
wykąpać się
commencer à apprendre
take/have a bath
ugryźć kawałek czegoś
commencer à apprendre
take a bite of sth
zrobić sobie przerwę
commencer à apprendre
take/have a break
pojechać autobusem
commencer à apprendre
take a bus
podjąć decyzję
commencer à apprendre
take/make a decision
wziąć głęboki oddech
commencer à apprendre
take a deep breath
spisać czyjeś dane osobowe
commencer à apprendre
take sb's details
poczuć niechęć do kogoś
commencer à apprendre
take a dislike to sb
zdawać egzamin
commencer à apprendre
take an exam
zgadywać
commencer à apprendre
take/make/have a guess
wziąć urlop
commencer à apprendre
take a holiday
zainteresować się czymś
commencer à apprendre
take an interest in sth
spojrzeć na
commencer à apprendre
take/have a look at
zdrzemnąć się
commencer à apprendre
take/have a nap
robić notatki
commencer à apprendre
take notes
zrobić zdjęcie
commencer à apprendre
take a photo
nosić rozmiar dziesiąty
commencer à apprendre
take size 10
zmierzyć komuś temperaturę
commencer à apprendre
take sb's temperature
pójść na spacer
commencer à apprendre
take/have a walk
wydać okrzyć bólu
commencer à apprendre
give a cry of pain
przyprawić kogoś o ból głowy
commencer à apprendre
give sb a headache
udzielić komuś pomocy
commencer à apprendre
give sb help
sprawiać wrażenie, że
commencer à apprendre
give the impression that
pocałować kogoś
commencer à apprendre
give sb a kiss
podwieźć kogoś
commencer à apprendre
give sb a lift
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
commencer à apprendre
give/have a party (for)
wyczyścić coś do połysku
commencer à apprendre
give sth a polish
przyznać czemuś priorytet
commencer à apprendre
give priority to sth
popchnąć kogoś
commencer à apprendre
give sb a push
zaszokować kogoś
commencer à apprendre
give sb a shock
westchnąć
commencer à apprendre
give a sigh
wygłosić przemówienie
commencer à apprendre
give/make a speech
zastanowić się nad czymś
commencer à apprendre
give some thought to sth
powitać kogoś serdecznie
commencer à apprendre
give sb a warm welcome

commentaires:

martomajka il a écrit: 2010-12-30 22:55:49
świetne! dzięki!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.