Polityka społeczna, kwestie socjalne – zaawansowane słownictwo z angielskiego, Social issues – Advanced English Vocabulary

 0    110 fiche    nikoletta
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
run-down areas
commencer à apprendre
„złe” dzielnice
illiteracy
commencer à apprendre
analfabetyzm
political asylum
commencer à apprendre
azyl polityczny
wide-ranging study
commencer à apprendre
badania na szeroka skalę
homeless people
commencer à apprendre
bezdomni
poverty
commencer à apprendre
bieda
to make a plea
commencer à apprendre
błagać
to be in desperate need
commencer à apprendre
być w dramatycznej potrzebie
to breed crime
commencer à apprendre
być wylęgarnią przestępczości
public disorder
commencer à apprendre
chaos w życiu publicznym
vigilant
commencer à apprendre
czujny
voluntary
commencer à apprendre
dobrowolne
houses unfit for human habitation
commencer à apprendre
domy nienadające się do zamieszkania
affordable housing
commencer à apprendre
domy w rozsądnych cenach
urgent short-term measures
commencer à apprendre
doraźne środki
golden opportunity
commencer à apprendre
doskonała możliwość
permitted
commencer à apprendre
dozwolone
draconian measures
commencer à apprendre
drakońskie środki
charitable projects
commencer à apprendre
działania charytatywne
street children
commencer à apprendre
dzieci ulicy
deprived children
commencer à apprendre
dzieci z biednych rodzin
feminist
commencer à apprendre
feministyczny
greenhouse gases
commencer à apprendre
gazy cieplarniane
deep poverty
commencer à apprendre
głęboka bieda
global economy
commencer à apprendre
gospodarka światowa
poverty line
commencer à apprendre
granica ubóstwa
fish stocks
commencer à apprendre
ilość ryb
force for change
commencer à apprendre
inicjatorzy zmian
to incite violence
commencer à apprendre
wzniecać przemoc
money is tight
commencer à apprendre
jest mało pieniędzy
natural disasters
commencer à apprendre
katastrofy naturalne
poor sanitary conditions
commencer à apprendre
kiepskie warunki sanitarne
famine
commencer à apprendre
klęska głodu
to claim benefits
commencer à apprendre
korzystać z pomocy społecznej
developing countries
commencer à apprendre
kraje rozwijające się
death toll
commencer à apprendre
liczba zabitych
destitute people
commencer à apprendre
ludzie, którzy nic nie mają
poverty alleviation
commencer à apprendre
łagodzenie biedy
margin of society
commencer à apprendre
margines społeczny
to live on the street
commencer à apprendre
mieszkać na ulicy
economic migration
commencer à apprendre
migracja „za chlebem”
to deplete the ozone layer
commencer à apprendre
naruszyć powłokę ozonową
penury
commencer à apprendre
nędza
infant malnutrition
commencer à apprendre
niedożywienie wśród noworodków
illegal
commencer à apprendre
nielegalne
illegal substances
commencer à apprendre
nielegalne substancje
irreparable damage
commencer à apprendre
nienaprawialne szkody
irreversible damage
commencer à apprendre
nieodwracalne szkody
devastating floods
commencer à apprendre
niszczące powodzie
novel solution
commencer à apprendre
nowatorskie rozwiązanie
compulsory
commencer à apprendre
obowiązkowe
debt servicing
commencer à apprendre
obsługa długu
life expectancy
commencer à apprendre
oczekiwana długość życia
renewable energy sources
commencer à apprendre
odnawialne źródła energii
restricted
commencer à apprendre
ograniczone
healthcare
commencer à apprendre
opieka zdrowotna
fossil fuels
commencer à apprendre
paliwa kopalne
law and order break down
commencer à apprendre
panuje anarchia i bezprawie
underage drinking
commencer à apprendre
picie alkoholu przez osoby nieletnie
gender
commencer à apprendre
płeć kulturowa
ethnicity
commencer à apprendre
pochodzenie etniczne
rising sea levels
commencer à apprendre
podnoszący się poziom mórz
to improve smb's life chances
commencer à apprendre
poprawić czyjś start w życiu
to improve access to
commencer à apprendre
poprawić dostęp do
widening gulf
commencer à apprendre
poszerzająca się przepaść
to eradicate poverty
commencer à apprendre
pozbyć się biedy, zlikwidować biedę
force for good
commencer à apprendre
pozytywny wpływ
child labour
commencer à apprendre
praca dzieci
world-wide problem
commencer à apprendre
problem ogólnoświatowy
simple solution
commencer à apprendre
proste rozwiązanie
to take to the streets
commencer à apprendre
protestować
to break the cycle
commencer à apprendre
przerwać cykl
ringleader
commencer à apprendre
przywódca zamieszek, prowodyr
dysfunctional families
commencer à apprendre
rodziny dysfunkcyjne
low-income families
commencer à apprendre
rodziny o niskich dochodach
to sleep rough
commencer à apprendre
spać na ulicy
exhaust fumes
commencer à apprendre
spaliny
debt repayment
commencer à apprendre
spłata długu
public attitude towards
commencer à apprendre
stosunek społeczeństwa do
green politics
commencer à apprendre
strategia ekologiczna
the social fabric
commencer à apprendre
struktura społeczna
fresh drive
commencer à apprendre
świeży entuzjazm
absolute poverty
commencer à apprendre
ubóstwo absolutne
income poverty
commencer à apprendre
ubóstwo ustawowe
relative poverty
commencer à apprendre
ubóstwo względne
asylum seeker
commencer à apprendre
uchodźca poszukujący azylu
to alleviate poverty
commencer à apprendre
ulżyć w biedzie
to combat poverty
commencer à apprendre
walczyć z biedą
sanitation
commencer à apprendre
warunki sanitarne
social conditions
commencer à apprendre
warunki socjalne
freedom
commencer à apprendre
wolność
to introduce neighbourhood watch schemes
commencer à apprendre
wprowadzić straż sąsiedzką
riots erupt
commencer à apprendre
wybuchają zamieszki
to lift people out of poverty
commencer à apprendre
wyciągnąć ludzi z biedy
social exclusion
commencer à apprendre
wykluczenie społeczne
sexual exploitation
commencer à apprendre
wykorzystywanie seksualne
required
commencer à apprendre
wymagane
to escape poverty
commencer à apprendre
wyrwać się z biedy
antisocial behaviour
commencer à apprendre
zachowanie naruszające normy społeczne
to tackle pollution
commencer à apprendre
zając się zanieczyszczeniem
to disturb the ecological balance
commencer à apprendre
zakłócać równowagę biologiczną
to provide shelter
commencer à apprendre
zapewniać schronienie
to provide relief
commencer à apprendre
zapewniać ulgę
disaster occurs
commencer à apprendre
zdarza się katastrofa
climate change
commencer à apprendre
zmiana klimatu
to reduce poverty
commencer à apprendre
zmniejszyć biedę
impoverished areas
commencer à apprendre
zubożałe regiony
to live below the poverty line
commencer à apprendre
żyć w biedzie
to live below the breadline
commencer à apprendre
żyć w skrajnym ubóstwie
to live from hand to mouth
commencer à apprendre
żyć z dnia na dzień

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.