Zwroty targi 3

 0    51 fiche    jackforest
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Specjalizujemy się w procesach obróbki plastycznej stopów na bazie aluminium, miedzi, żelaza i tytanu.
commencer à apprendre
We specialize in forging processes of aluminium, copper, iron and titanium alloys.
We własnym zakresie projektujemy i wykonujemy niezbędne oprzyrządowanie kuźnicze: matryce, okrojniki i różnego rodzaju przyrządy obróbcze.
commencer à apprendre
Moreover, we also design and produce essential forging tools such as: dies, trimmers and various devices for processing.
Odkuwki dostarczamy z wstępną lub finalną obróbką mechaniczną oraz pokryciami galwanicznymi. x2
commencer à apprendre
Pre or final machining operations and galvanic coverings are available on request. /Forgings supplied from the initial or final machining and galvanic coatings.
Na bazie ponad 60-letniego doświadczenia oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego, zbrojeniowego, maszynowego, motoryzacyjnego i energetycznego.
commencer à apprendre
Our company has been on the market for over 60 years and offers the highest quality open and die forgings. They are mainly used in aircraft, military, machine, automotive and energy industry.
Nasz firma ma duże doświadczenie
commencer à apprendre
Our company has got a lot of experience
Wyposażenie kuźni
commencer à apprendre
Production equipment
Maszyny i urządzenia kuźnicze
commencer à apprendre
Main forging equipment:
młoty do kucia swobodnego
commencer à apprendre
open die hammer (for hand forgings)
młoty do kucia matrycowego
commencer à apprendre
die hammers
prasy kuźnicze śrubowe
commencer à apprendre
screw presses
prasy okrojcze
commencer à apprendre
trimming presses
Urządzenia pomocnicze
commencer à apprendre
Supporting equipment
Maszyny do ciecia
commencer à apprendre
Machines for cutting
Maszyny do obróbki skrawaniem
commencer à apprendre
Machining equipment
centrum obróbcze 3 i 5-osiowe
commencer à apprendre
3 and 5 axis CNC milling center
tokarki CNC
commencer à apprendre
CNC tooling lathe
szlifierki do płaszczyzn
commencer à apprendre
surface grinders
drążarka elektroiskrowa
commencer à apprendre
electrospark machine / EDM
Do projektowania wyrobów i procesów obróbczych używamy najnowszego oprogramowania CAD/CAM firmy Siemens PLM Software Solid Edge i NX
commencer à apprendre
In design and manufacture process we use the following ones: CAD/CAM Siemens PLM Software Solid Edge and NX
badania metalograficzne
commencer à apprendre
metallographic
badania wytrzymałościowe
commencer à apprendre
Strength tests
badania twardości Brinella i Rockwella
commencer à apprendre
Brinell and Rockwell hardness tests
badania składu chemicznego
commencer à apprendre
chemical composition
badania przewodności elektrycznej właściwej i ocena jakości przeprowadzonej obróbki cieplnej (części lotnicze)
commencer à apprendre
study electrical conductivity and quality assessment carried out heat treatment (parts of air)
pomiary geometryczne manualne i na maszynie pomiarowej Mitutoyo EURO-C 776
commencer à apprendre
geometric measurement on CNC machine Mitutoyo EURO-C 776
inne w uzgodnieniu z klientem
commencer à apprendre
the other in consultation with the client
jesteśmy częścią filmy z Leonardo helicopter
commencer à apprendre
we are part of Leonardo helicopters
posiadamy certyfikat jakości as9100
commencer à apprendre
we have a certificate aa 9100
czy twoja firma używa odkuwek
commencer à apprendre
does your company use forgines
Co produkuje twoja firma? / czym się zajmuje
commencer à apprendre
what your company do
Czy mogę poprosić o kontakt?
commencer à apprendre
can I have your business card?
certyfikat
commencer à apprendre
certificate
to byłaby przyjemność współpracować z tobą
commencer à apprendre
it would be a pleasure to cooperate with you
śmiało wysyłaj emaila z zapytaniem
commencer à apprendre
feel free to email us with your inquiry
dla jakiej firmy pracujesz x2
commencer à apprendre
which company do you work for? / what company are you with
Nie jestem upoważniony do rozmowy na ten temat
commencer à apprendre
I'm not in charge to talk about
Usiądź proszę
commencer à apprendre
please have a seat
Krzysztof Nasz dyrektor sprzedaży przyjdzie na minutę
commencer à apprendre
Krzysztof our sales director will Come in a minute
Czy możesz poczekać kilka sekund
commencer à apprendre
can you wait a few seconds please
on jest zajęty Jak widzisz
commencer à apprendre
he's busy as you can see
złożyć zamówienie
commencer à apprendre
to place an order
Przy dużych zamówieniach
commencer à apprendre
on large olders
zaproponuję kawę
commencer à apprendre
would you like some coffee
Dla kogo pracujesz?
commencer à apprendre
who do you work for?
jaki to rodzaj firmy
commencer à apprendre
what kind of company is it
czy to duża firma
commencer à apprendre
is it a big company
co ta firma robi?
commencer à apprendre
what does it do?
księgowy
commencer à apprendre
an accountant
przejdź obok
commencer à apprendre
Go past
skręć w drugą w lewo
commencer à apprendre
take the second turning
z czego to jest zrobione
commencer à apprendre
what is it made of

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.