ZWROTY LISTOWE

 0    28 fiche    magdanowak188
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Piszę w odniesieniu do ostatniej wiadomości e-mail.(F)
commencer à apprendre
I'm writing with regard to your last email.
Odnosnie Twojego maila(NF)
commencer à apprendre
Re your last email
W nawiązaniu do naszej wcześniejszej rozmowy, ...(F)
commencer à apprendre
Further to our earlier conversation,...
W nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy, ...(NF)
commencer à apprendre
Following up your earlier call,...
Chciałbym przeprosić za ...(F)
commencer à apprendre
I would like to apologize for...
Przepraszam za ...(NF)
commencer à apprendre
Sorry about...
Byłbym wdzięczny, gdyby mógł Pan przesłać mi ...(F)
commencer à apprendre
I would be grateful if you could send me...
Proszę o przesłanie ...(NF)
commencer à apprendre
Please send me...
Czy następny piątek jest wygodny dla Ciebie?(F)
commencer à apprendre
Is next Friday convenient for you?
Daj mi znać, jeśli uda ci się zrobić to w następny piątek.(NF)
commencer à apprendre
Let me know if you can make it next Friday.
Proszę nie wahaj się ze mną skontaktować, jeśli ...(F)
commencer à apprendre
Please don't hesitate to contact me if...
Proszę skontaktuj się ze mną jeżeli ...(NF)
commencer à apprendre
Please contact me if...
Dziękuję za miłe zaproszenie.(F)
commencer à apprendre
Thank you for the kind invitation.
Dzięki za zaproszenie.(NF)
commencer à apprendre
Thanks for asking me.
Zastanawiałem się, czy mógłbyś ...?(F)
commencer à apprendre
I was wondering if you could ...?
Czy możesz ...?(NF)
commencer à apprendre
Can you ...?
Byłbym bardzo zadowolony przychodząc.(F)
commencer à apprendre
I would be very pleased to come.
Z przyjemnością przyjdę.(NF)
commencer à apprendre
I'd love to come.
Chciałbym przypomnieć wszystkim, że ...(F)
commencer à apprendre
I would like to remind everyone that...
Tylko krótka notatka, aby przypomnieć, że...(NF)
commencer à apprendre
Just a quick note to remind you that...
Skontaktuję się ponownie w niedalekiej przyszłości.(F)
commencer à apprendre
I will contact you again in the near future.
Odezwę się do ciebie bardzo szybko.(NF)
commencer à apprendre
I'll get back to you very soon.
Życzymy wielu sukcesów w przyszłości.(F)
commencer à apprendre
We wish you every success in the future.
Powodzenia wszystkim!(NF)
commencer à apprendre
Good luck with everything!
W załączniku ...(F)
commencer à apprendre
Please find attached...
Załączyłam ...(NF)
commencer à apprendre
I've attached...
Chciałbym bardzo za podziękować ... I naprawdę to doceniam.(F)
commencer à apprendre
I would like to thank you very much for ... I really appreciate it.
Dzięki jeszcze raz za pomoc. Bardzo to doceniam.(NF)
commencer à apprendre
Thanks again for all your help. Much appreciated.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.