Zgoda / Brak zgody

 0    20 fiche    mikuch80
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I think we should limit ourselves to...
commencer à apprendre
Myślę, że powinniśmy ograniczyć się do...
I'd say...
commencer à apprendre
Wydaje mi się...
I believe that...
commencer à apprendre
Sądzę, że...
in my view
commencer à apprendre
według mnie, moim zdaniem
to my mind
commencer à apprendre
według mnie, moim zdaniem
as far as I'm concerned
commencer à apprendre
według mnie, jeśli o mnie chodzi
for my part
commencer à apprendre
według mnie, jeśli o mnie chodzi
what I mean is
commencer à apprendre
chcę przez to powiedzieć, chodzi o to
the point is
commencer à apprendre
chcę przez to powiedzieć, chodzi o to
I approve of the decision to reduce taxes.
commencer à apprendre
Pochwalam decyzję obniżenia podatków.
I would be against limiting the contents.
commencer à apprendre
Byłbym przeciwny ograniczaniu tematyki.
I would be disapprove of limiting the contents.
commencer à apprendre
Byłbym przeciwny ograniczaniu tematyki.
I also disapprove of some of the violent scenes.
commencer à apprendre
Jestem również przeciwny niektórym scenom przemocy.
I also object to some of the violent scenes.
commencer à apprendre
Jestem również przeciwny niektórym scenom przemocy.
I object to being given orders.
commencer à apprendre
Protestuję przeciwko wydawaniu mi poleceń.
If there's one thing I would find fault with, it's...
commencer à apprendre
Jedyne co bym skrytykowała, to...
One thing I would criticize, is...
commencer à apprendre
Jedyne co bym skrytykowała, to...
That's one way of looking at it.
commencer à apprendre
To kwestia punktu widzenia. / Można tak na to spojrzeć.
You could say that.
commencer à apprendre
Możliwe. / Można to tak ująć.
If you like.
commencer à apprendre
Skoro tak uważasz. / Niech ci będzie.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.