Zawodowy, beton

 0    54 fiche    Kubejlo
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Roboty betonowe
commencer à apprendre
concrete work
Beton
commencer à apprendre
concrete
Zbrojenie
commencer à apprendre
reinforcement
Deskowanie/szałowanie
commencer à apprendre
boarding/formwork
Rodzaje betonu
commencer à apprendre
types of concrete
Rozróżnienie wg sposobu produkcji
commencer à apprendre
differentiation by manufacture
Beton produkowany i zużywany na miejscu budowy
commencer à apprendre
cast-in-situ concrete
Beton prefabrykowany
commencer à apprendre
precast concrete
Beton sprężony
commencer à apprendre
prestressed concrete
Beton licowy
commencer à apprendre
exposed concrete
Beton natryskowy
commencer à apprendre
shotcrete/gunite
Beton żużlowy
commencer à apprendre
slag concrete
Beton jednofrakcjowy
commencer à apprendre
single fraction concrete
Beton lekki
commencer à apprendre
lightweight concrete
Beton komórkowy
commencer à apprendre
cellular concrete
Rozróżnienie wg przeznaczenia
commencer à apprendre
diferentiation by function
Beton zwykły
commencer à apprendre
ordinary concrete
Beton monolityczny
commencer à apprendre
normal concrete
Beton masywny
commencer à apprendre
mass concrete
Beton niezbrojony
commencer à apprendre
plain concrete
Beton chudy
commencer à apprendre
lean concrete
Beton zbrojony
commencer à apprendre
reinforced concrete
Żelbet
commencer à apprendre
ferroconcrete
Beton ciężki
commencer à apprendre
dense concrete
Beton wypełniający
commencer à apprendre
fill concrete
Beton wodoszczelny
commencer à apprendre
watertight concrete
Beton ogniotrwały
commencer à apprendre
refractory concrete
Beton kwasoodporny
commencer à apprendre
acidproof concrete
Skała
commencer à apprendre
rock
Kamień
commencer à apprendre
stone
Żwir
commencer à apprendre
gravel
Rumosz/gruz skalny
commencer à apprendre
rubble
Tłuczeń
commencer à apprendre
chips/breakstone
Kruszywo łamane
commencer à apprendre
crushed rock
Gruby żwir
commencer à apprendre
shingle
Otoczaki
commencer à apprendre
boulders/cobbles
Mieszanka betonowa
commencer à apprendre
concrete mix
Dozowanie
commencer à apprendre
batching
Dozowanie objętościowe
commencer à apprendre
volume batching
Dozowanie wagowe
commencer à apprendre
weight batching
Konsystencja
commencer à apprendre
consistency
Współczynnik wodno-cementowy
commencer à apprendre
water-cement ratio
Wytrzymałość betonu po 28 dniach
commencer à apprendre
concrete strenght after 28 days
Wskutek mieszania objętość zmniejsza się o ok. 42%
commencer à apprendre
volume loss due to mixing 42%
Beton wodoszczelny dzięki dodatkom
commencer à apprendre
watertight concrete by additivs
Betoniarka
commencer à apprendre
concrete mixer
Zagęszczanie
commencer à apprendre
compaction
Zagęszczanie mechanicznymi wibratorami
commencer à apprendre
compaction by mechanical vibrators
Wibrowanie
commencer à apprendre
vibration
Wibrowanie betonu
commencer à apprendre
concrete vibration
Zagęszczanie ręczne
commencer à apprendre
hand compaction
Finalną odpowiedzialność za wszystkie roboty betonowe w zakresie wytrzymałości, trwałości, szczelności i stabilności betonu ponosi przedsiębiorca
commencer à apprendre
the final responsibility as to the strenght, durability, density, impermeability and stability of all concrete work will be born by contractor
Grube kruszywo powinno być twarde, mocne, trwałe i czyste o uziarnieniu od 5 do 25 mm(3/16 do 1 cala)
commencer à apprendre
coarse aggregate should be hard, strong, durable and clean stones in gradations from 5 to 25 mm (3/16” to 1”)
Wszystkie kamienie powinny być wolne od piasku, pyłu, soli, wapna, bitumitów, gliny albo innych szkodliwych substancji
commencer à apprendre
all stones should be free from sand, dust, salt, lime, bitumen, clay or other harmful impurities

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.