Wyrażanie żalu - angielsski

 0    22 fiche    esterapankowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
reality
commencer à apprendre
rzeczywistość
She is shy
commencer à apprendre
Ona jest nieśmiała
She wishes
commencer à apprendre
pragnie
I wish
commencer à apprendre
Życzę
If only
commencer à apprendre
Gdyby tylko
comparing
commencer à apprendre
porównanie
less
The gallery was less interesting than the concert.
commencer à apprendre
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
more
Next year I want to see more.
commencer à apprendre
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
as much as
commencer à apprendre
tak dużo jak
as many as
commencer à apprendre
tak wiele jak
as little as
commencer à apprendre
tak mały jak
as few as
commencer à apprendre
tak mało jak
not enough to
commencer à apprendre
nie dość, niewystarczająco
not enough to
commencer à apprendre
Nie wystarczy
not sufficiently to
commencer à apprendre
Nie na tyle, by; niewystarczająco by
too
You should visit the cathedral, too.
commencer à apprendre
zbyt / zbytnio
Powinieneś też zwiedzić katedrę.
She paid too little for her holiday to expect higher standards.
commencer à apprendre
Zapłaciła za mało, za jej wakacje oczekuje wyższych standardów.
so that
commencer à apprendre
tak, że
deep
How deep is this lake? Take a deep breath.
commencer à apprendre
deep Anglais
głęboki
Jak głębokie jest to jezioro? Weź głęboki oddech
awful
That food smells awful.
commencer à apprendre
straszny
To jedzenie pachnie wstrętnie.
participle adjectives
commencer à apprendre
przymiotniki bierny
non-gradable antonyms
commencer à apprendre
non-gradable antonimy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.