WSZYSTKO CO DZIWNE, czyli mój nietypowy angielski.

 0    63 fiche    remigiusztheis
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I to był kłopot
commencer à apprendre
And it was a hassle / And that's as issue
Tak trzymaj! (Oby tak dalej!)
commencer à apprendre
Keep it up! (Keep it up!) / keep up the good work
Udało Ci się!
commencer à apprendre
You did it! / you succeed
Super pomysł!
commencer à apprendre
Great idea! / Awesome concept
Nigdy nie jest za późno na naukę
commencer à apprendre
It is never too late to learn
Mógłbym to oglądać godzinami
commencer à apprendre
I could watch it for hours
Taki słodki!
commencer à apprendre
So cute! / so adorable
To dziecko wygląda kozacko!
commencer à apprendre
This child looks so badass!
Masz jedno z tych?
commencer à apprendre
Do you have one of these?
Przeurocze!
commencer à apprendre
Most charming! / Cuteness overload!
Nie mogę złapać oddechu.
commencer à apprendre
I can not catch my breath./ I'm out of breath
próbuję znaleźć odpowiednie słowa.
commencer à apprendre
I'm trying to find the right words.
Chyba tak! (Tak myślę!)
commencer à apprendre
I think so! (I think so!) / guess so
Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale słuchaj!
commencer à apprendre
I know it might sound strange, but listen!
Mam dobrą i złą wiadomość. Która pierwsza?
commencer à apprendre
I have good news and bad news. Which first?
Sam to zrobiłem.
commencer à apprendre
I did it myself.
Zrobiłem to po swojemu.
commencer à apprendre
I did it my way.
Znowu to zrobiłem.
commencer à apprendre
Again, I did it.
Nie moge się doczekać.
commencer à apprendre
I can not wait.
tutaj jest!
commencer à apprendre
here it is!
ewentualnie, alternatywnie
commencer à apprendre
or, alternatively,/possible/perchance/if need be
zjeżdżalnia
commencer à apprendre
slide /playground slide
nie denerwuj się, dobra?
commencer à apprendre
do not panic, okay?/ don't be nervous/ all right?
starałem sie nie śmiać!
commencer à apprendre
I tried not to laugh!
robiłem co w mojej mocy
commencer à apprendre
i tried my best.
płot
commencer à apprendre
fence
dziedziniec
commencer à apprendre
yard
sztuka
commencer à apprendre
play
towarzysz
commencer à apprendre
camrade
prezentacja
commencer à apprendre
presentation / talk / showcase
przeglądarka
commencer à apprendre
browser
barwnik spożywczy
commencer à apprendre
food coloring
kozioł ofiarny (o osobie)
commencer à apprendre
scapegoat (a person)
syrop klonowy
commencer à apprendre
maple syrup
biegun północny/południowy
commencer à apprendre
North Pole / South
klimat umiarkowany/łagodny/zwrotnikowy
commencer à apprendre
climate moderate / mild / tropical
strefa czasowa
commencer à apprendre
time zone
plac
commencer à apprendre
square
prawosławie
commencer à apprendre
Orthodoxy
zabawa w chowanego
commencer à apprendre
hide and seek
świeże powietrze (na dworze)
commencer à apprendre
fresh air (outdoors)
duszny (pomieszczenie)
commencer à apprendre
stuffy (room)
wsród poszkodowanych nie było ofiar
commencer à apprendre
among the victims there were no casualties
żywe kolory
commencer à apprendre
lively colours
bezpośrednio, natychmiast
commencer à apprendre
directly, immediately
wesoły, pogodny
commencer à apprendre
cheerful/ helarious
poprzedni
commencer à apprendre
previous
szafka
commencer à apprendre
locker
kątem oka
commencer à apprendre
corner of my eye
zatrudnić
commencer à apprendre
employ
pracownik
commencer à apprendre
employee
zatrudnienie
commencer à apprendre
employment
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
cmentarz
commencer à apprendre
cemetery/graveyard
skąpy, wredny
commencer à apprendre
stingy, mean
podły, nikczemny
commencer à apprendre
vile, despicable
bardzo chętnie
commencer à apprendre
very willingly
zostaw mnie w spokoju!
commencer à apprendre
leave me alone!
Tak właściwie, ten tydzień jak najbardziej pasuje
commencer à apprendre
In fact, this week as the most suitable
Dam z siebie wszystko.
commencer à apprendre
I will do my best.
Podarłem list.
commencer à apprendre
I've tore the letter.
spalony
commencer à apprendre
burnt
idę po wodę
commencer à apprendre
I going to the water

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.