w.w. units 9-10

 0    95 fiche    aniaolszanka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
katalog
commencer à apprendre
catalogue
dzielić
commencer à apprendre
divide
komin
commencer à apprendre
chimney
strych
commencer à apprendre
an attic
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
commencer à apprendre
a balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
ława
commencer à apprendre
a coffee table
Kaczka
commencer à apprendre
Duck
fotel
commencer à apprendre
an armchair
opis
commencer à apprendre
description
zegar
commencer à apprendre
a clock
garaż
commencer à apprendre
garage
kuchnia
commencer à apprendre
a kitchen
Dziura
commencer à apprendre
Hole
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
commencer à apprendre
colour
What colour is his car?
stołek
commencer à apprendre
stool
dywanik
commencer à apprendre
rug
kanapa
commencer à apprendre
sofa
myszka
Myślę o zakupie myszki bezprzewodowej.
commencer à apprendre
mouse
I am thinking of buying a wireless mouse.
purpurowy
commencer à apprendre
purple
sekcja
commencer à apprendre
section
antena satelitarna
Nowa restauracja oferuje dania z całego świata.
commencer à apprendre
satellite dish
The new restaurant serves dishes from all over the world.
schody
Jest 5 stopni.
commencer à apprendre
stairs
It's 5 degrees.
kwadratowy
commencer à apprendre
square
dach
commencer à apprendre
roof
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
commencer à apprendre
shape
We have to give our plan its final shape.
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
commencer à apprendre
page
Open your book on page 30.
rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
commencer à apprendre
size
What size do you take, madam?
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
commencer à apprendre
price
What's the price of this watch?
doskonały
Oferują doskonałe usługi.
commencer à apprendre
perfect
They offer excellent services.
sam tylko, zaledwie
Jestem sam na pustyni.
commencer à apprendre
only
I'm alone in the desert.
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
commencer à apprendre
an exam
I'm always stressed out before oral exams.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
commencer à apprendre
Geography
We are taking a course on the geography of Africa.
gimnazjum
commencer à apprendre
junior high school
gwiazda filmowa
commencer à apprendre
film star
oblać egzamin
Znowu oblałem egzamin na prawo jazdy.
commencer à apprendre
fail an exam
I've failed my driving test again.
uczelnia
commencer à apprendre
college
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
commencer à apprendre
mark
My son gets very good marks at school.
przedmiot szkolny
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
commencer à apprendre
a subject
My favourite subject has always been maths.
beznadziejny
commencer à apprendre
hopeless
narodowy
commencer à apprendre
national
To nie sprawiedliwe!
To była sprawiedliwa decyzja.
commencer à apprendre
It's not fair!
That was a just decision.
szkoła średnia
commencer à apprendre
szkoła średnia
matematyka
commencer à apprendre
Maths
nie ma znaczenia
Twoje wyniki są średnie.
commencer à apprendre
never mind
Your results are average.
skończyć szkołę
commencer à apprendre
leave school
koszykówka
commencer à apprendre
basketball
kanapka
Poproszę kanapkę z serem i szynką.
commencer à apprendre
sandwich
Cheese and ham sandwich, please.
gospodarz programu
commencer à apprendre
host
chleb
Kupujemy dwa bochenki chleba codziennie.
commencer à apprendre
bread
We buy two loaves of bread every day.
mięso
Wegetarianie nie jedzą mięsa.
commencer à apprendre
meat
Vegetarians don't eat meat.
wygramolić się z
commencer à apprendre
clamber out of
zdenerwowany
commencer à apprendre
nervous
naciskać przycisk
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
commencer à apprendre
press the button
The press has to compete with other media for our attention.
zmartwiony
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
commencer à apprendre
upset
I'm always nervous before oral exams.
jeśli
commencer à apprendre
if
żart
Czy jesteś pewien, że to nie jest żart?
commencer à apprendre
joke
Are you sure it's not a joke?
kawałek
Poproszę kawałek ciasta.
commencer à apprendre
piece
I'd like a piece of cake.
dzieciak
Dobry z ciebie dzieciak.
commencer à apprendre
kid
You're a good kid.
twoja/wasza kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
commencer à apprendre
your / your turn
German railways are among the best in the world.
ostrożny
commencer à apprendre
careful
udzielić dobrej odpowiedzi
commencer à apprendre
get it right
czas upłynął
commencer à apprendre
time's up
zdobyć punkt
Kiedy dostanę swoje danie?
commencer à apprendre
get a point
When will I get my dish?
łazienka
commencer à apprendre
a bathroom
łóżko
commencer à apprendre
a bed
wybierać
commencer à apprendre
choose
kosztować
commencer à apprendre
to cost
pierwsza strona
commencer à apprendre
front page
meble
commencer à apprendre
furniture
sklep meblowy
commencer à apprendre
furniture shop
pokój dzienny
commencer à apprendre
living room
katalog sprzedaży wysyłkowej
commencer à apprendre
mail order catalouge
okrągły
commencer à apprendre
round
aktorstwo
commencer à apprendre
acting
chociaż
commencer à apprendre
although
plastyka, sztuka
commencer à apprendre
art
kapitan
commencer à apprendre
captain
z pewnością
commencer à apprendre
definitely
zdać egzamin
commencer à apprendre
to pass an exam
boisko do piłki nożnej
commencer à apprendre
a football pitch
szkoła podstawowa
commencer à apprendre
a primary school
szkoła średnia
commencer à apprendre
secondary school
podchodzić do egzaminu
commencer à apprendre
to take an exam
typowy
commencer à apprendre
typical
uniwersytet
commencer à apprendre
university
nie ma zmartwienia
commencer à apprendre
no worries
dzielny, odważny
commencer à apprendre
brave
finał
commencer à apprendre
a final
maź, breja
commencer à apprendre
gunge
stracić punkt
commencer à apprendre
lose a point
pomidor
commencer à apprendre
a tomato
zgłaszać się na ochotnika
commencer à apprendre
volunteer
narciarstwo wodne
commencer à apprendre
water skiing
kiedy
commencer à apprendre
when
pomylić się
commencer à apprendre
get it wrong

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.