w pracy, urlopy i zwolnienia, brak zatrudnienia, praca dorywcza

 0    102 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
kariera zawodowa
commencer à apprendre
career
perspektywy rozwoju zawodowego
commencer à apprendre
career prospects
firma, przedsiębiorstwo
commencer à apprendre
company
termin wykonania zadania/pracy
commencer à apprendre
deadline
zatrudnienie
commencer à apprendre
employment
ciężka praca
commencer à apprendre
hard work
zarządzanie
commencer à apprendre
management
biuro
commencer à apprendre
office
przepracowanie
commencer à apprendre
overwork
sektor usług
commencer à apprendre
service sector
praca zespołowa
commencer à apprendre
teamwork
związek zawodowy
commencer à apprendre
trade union
warunki pracy
commencer à apprendre
work conditions
miejsce pracy
commencer à apprendre
a workplace
pomagać, asystować komuś
commencer à apprendre
assist sb
zatrudniać
commencer à apprendre
employ
zarządzać
commencer à apprendre
manage
pracować
commencer à apprendre
work
być w pracy
commencer à apprendre
be at work
być w czymś dobrym
commencer à apprendre
be good at something
kierować czymś, być za coś odpowiedzialny
commencer à apprendre
be in charge if sth
być na dyżurze
commencer à apprendre
be on duty
strajkować
commencer à apprendre
be on strike
być czynnym (np. o sklepie)
commencer à apprendre
be open for business
być częścią zespołu
commencer à apprendre
be a part of a team
być punktualnym
commencer à apprendre
be punctual
być wykwalifikowanym
commencer à apprendre
be qualified
być odpowiedzialnym za kogoś/coś
commencer à apprendre
be responsible for somebody / something
prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
commencer à apprendre
be self-employed
awansować
commencer à apprendre
be/get promoted
odbić kartę zegarową przychodząc do pracy
commencer à apprendre
clock in. clock on
pracować z ludźmi
commencer à apprendre
deal with people
pracować ciężko cały dzień
commencer à apprendre
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
commencer à apprendre
do/take a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
commencer à apprendre
do one's job well
pracować fizycznie
commencer à apprendre
do physical work
zarabiać na życie
commencer à apprendre
do sth for a living/earn a living
pracować w nadgodzinach
commencer à apprendre
do/work overtime
dostać pracę
commencer à apprendre
get a job
pomagać komuś
commencer à apprendre
give sb a hand
rozpocząć strajk
commencer à apprendre
go on strike
iść do pracy
commencer à apprendre
go to work
płacić za godzinę pracy
commencer à apprendre
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
commencer à apprendre
pay per month
płacić za tydzień pracy
commencer à apprendre
pay per week
prowadzić własną firmę
commencer à apprendre
run one's own business
założyć własną firmę
commencer à apprendre
start one's own business
przejmować od kogoś obowiązki
commencer à apprendre
take over duties from sb
(dobrze) pracować w zespole
commencer à apprendre
work (well) in a team
pracować jako (inżynier)
commencer à apprendre
work as (engineer)
pracować (w firmie/dla kogoś)
commencer à apprendre
work for (a company/a person)
pracować z domu
commencer à apprendre
work from home
ciężko pracować
commencer à apprendre
work hard
pracować wiele godzin dziennie
commencer à apprendre
work long hours
pracować samodzielnie
commencer à apprendre
work on one's own
pracować nad czymś
commencer à apprendre
work on sth
pracować na zmiany
commencer à apprendre
work/do shifts
pracować z zachowaniem terminów
commencer à apprendre
work to deadlines
pracować pod presją
commencer à apprendre
work under pressure
pracować z kimś
commencer à apprendre
work with someone
urlop
commencer à apprendre
holiday
dzień wolny od pracy (święto)
commencer à apprendre
bank holiday
urlop, zwolnienie
commencer à apprendre
leave
urlop macierzyński
commencer à apprendre
maternity leave
urlop płatny
commencer à apprendre
paid leave
zwolnienie lekarskie
commencer à apprendre
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
commencer à apprendre
be off sick
być na urlopie
commencer à apprendre
be on holiday
wziąć (tydzień) urlopu
commencer à apprendre
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
commencer à apprendre
take a day off work
kryzys gospodarczy
commencer à apprendre
economic crisis
zlikwidowane miejsca pracy
commencer à apprendre
job losses
emeryt
commencer à apprendre
pensioner
emerytura (okres w życiu)
commencer à apprendre
retirement
wcześniejsza emerytura
commencer à apprendre
early retirement
bezrobotny
commencer à apprendre
unemployed/out of work
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
wysokie bezrobocie
commencer à apprendre
high unemployment
niskie bezrobocie
commencer à apprendre
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
commencer à apprendre
unemployment benefit
złożyć wypowiedzenie
commencer à apprendre
resign
odejść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
być na zasiłku dla bezrobotnych
commencer à apprendre
be on the dole
zamknąć firmę/sklep (zakończyć działalność)
commencer à apprendre
close down a company / a store
zwolnić kogoś z pracy
commencer à apprendre
fire sb/ let sb go/sack sb/give sb the sack
rzucić pracę
commencer à apprendre
give up/quit one's job
zbankrutować
commencer à apprendre
go bankrupt
złożyć wypowiedzenie
commencer à apprendre
hand in one's resignation
odejść z pracy
commencer à apprendre
leave a job
stracić pracę
commencer à apprendre
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
commencer à apprendre
make sb redundant
au pair
commencer à apprendre
au pair
opiekun / opiekunka do dziecka
commencer à apprendre
babysitter
zbieranie owoców
commencer à apprendre
fruit picking
osoba zbierająca owoce
commencer à apprendre
fruit picker
praca wakacyjna
commencer à apprendre
holiday/summer job
ratownik/ratowniczka
commencer à apprendre
lifeguard
dostawa pizzy
commencer à apprendre
pizza delivery
praca sezonowa
commencer à apprendre
seasonal work
kierownik obozy wajacyjnego
commencer à apprendre
summer camp supervisor
przewodnik
commencer à apprendre
tour guide
wolontariat
commencer à apprendre
voluntary work

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.