virgin america safety video

 0    31 fiche    wterechowicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
safety tips
commencer à apprendre
porady bezpieczeństwa
zip your lips
commencer à apprendre
zip usta
buckle your seatbelt
commencer à apprendre
zapnij pasy
so won't you
commencer à apprendre
Więc nie chcesz
put it on tight
commencer à apprendre
umieścić go na napięty
keep your chair until we turn off lights
commencer à apprendre
pozostań na miejscu, dopóki nie wyłączy światła
electrical devices
commencer à apprendre
urządzenia elektryczne
don't make me ask you again
commencer à apprendre
nie każ mi prosić cię ponownie
what does mean
commencer à apprendre
co znaczy
how does it differ from
commencer à apprendre
czym różni się od
zip up
commencer à apprendre
uciszać
'cuz we're gonna
'cuz we're gonna live it up in the sky
commencer à apprendre
'Bo mamy zamiar
'Bo mamy zamiar przeżyć podniebny lot.
wanna be
wanna be friends
commencer à apprendre
chcę być
chcą być przyjaciółmi
fly away with me
commencer à apprendre
Odleć ze mną
operated on a tips-only basis
commencer à apprendre
funkcjonował w oparciu o wskazówki-jedynej podstawy
insert a card
commencer à apprendre
włóż kartę
pull on the loose end
commencer à apprendre
ciągnąć za luźny koniec
tighten
commencer à apprendre
dokręcać
fits in with...
commencer à apprendre
Wpisuje się to w...
tight across your lap
commencer à apprendre
ciasne całej kolanach
there you go
commencer à apprendre
tam idziesz
unexpected
commencer à apprendre
nieoczekiwany
stow, stowed
commencer à apprendre
schować, składowane
carry-on
commencer à apprendre
nosić na
cushion
commencer à apprendre
poduszka
properly
commencer à apprendre
prawidłowo
nice try
commencer à apprendre
niezła próba
determine
commencer à apprendre
ustalać
inflight service
commencer à apprendre
Usługa podczas lotu
sign above
commencer à apprendre
podpisania wyżej
how I found out is none of your business
commencer à apprendre
Jak się dowiedziałem to nie twoja sprawa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.