Vika 17th Nov 2016 (2 hours) #18 #19

 0    55 fiche    engonskype
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
lustro
commencer à apprendre
mirror
9 stycznia
commencer à apprendre
ON the 9th of Jan
Zamierzam poszukać bieltów.
commencer à apprendre
I'm going to look for the tickets.
szukać czegoś
commencer à apprendre
to look for sth
Czego szukasz?
commencer à apprendre
What are you looking FOR?
Na co patrzysz?
commencer à apprendre
What are you looking AT?
opiekować się kimś
commencer à apprendre
to look AFTER sb
postawa
.
commencer à apprendre
attitude
attitude TO sth / towards sth
Jakie masz zdanie na temat ...?
.
commencer à apprendre
What's your attitude towards/to ...?
What's your opinion ABOUT sth?
Miałam mieszane uczicia.
commencer à apprendre
I had mixed feeling.
Prawdopodobnie będzie padać.
commencer à apprendre
It's likely to rain.
dostać pracę / szukać pracy
commencer à apprendre
to get a job / to look for a job
Idę do pracy.
commencer à apprendre
I'm going TO work.
Bądź na czas.
commencer à apprendre
Be on time.
cierpliwa
commencer à apprendre
patient
bądź cicho
commencer à apprendre
be quiet
Jest za wcześnie dla mnie.
commencer à apprendre
It's too early for me.
Ile godzin śpisz?
commencer à apprendre
How many hours do you sleep?
Mamy coś wspólnego.
commencer à apprendre
We have something in common.
w tym miesiącu
.
commencer à apprendre
this month
this week / this year
Kiedyś mieszkałam w Wilnie.
commencer à apprendre
I used to live in Vilnius.
Kiedyś uczyłam się niemieckiego codziennie.
commencer à apprendre
I used to learn German every day.
poczekaj chwilę
commencer à apprendre
wait a moment / wait a sec / wait a minute
zaskoczony
commencer à apprendre
surprised
włożyć coś np. sweter
commencer à apprendre
to put on
zdjąć coś (np. sweter)
commencer à apprendre
to take off
Jeśli jest ci ciepło / hot, zdejmij kurtkę.
commencer à apprendre
If you are warm / hot, take off your jacket.
Gdybym był wyższy, byłbym koszykarzem.
commencer à apprendre
If I were taller, I would be a basketball player.
otyły / bardzo gruby
commencer à apprendre
obese
Postarałabym się schudnąć.
commencer à apprendre
I would try to lose weight.
przytyć
commencer à apprendre
to gain weight / to put on weight
nawet na Litwie
commencer à apprendre
even in Lithuania
ty jesteś szczęściarą
commencer à apprendre
you are lucky
pójść na randkę
commencer à apprendre
to go on date
spotykać się
commencer à apprendre
to meet UP with sb / to meet sb
zrelaksowany
commencer à apprendre
relaxed / laid-back
dawać coś komuś
commencer à apprendre
to give sth TO sb
kopnąć kogoś
commencer à apprendre
to kick sb
przymierzyć
commencer à apprendre
try sth on
bursztyn
commencer à apprendre
amber
pieścionek
commencer à apprendre
ring
na co dzień / codziennie
commencer à apprendre
on a daily basis / every day
on dał mi to
commencer à apprendre
he gave it to me
sowa
commencer à apprendre
an OWL
mądrość
commencer à apprendre
wisdom
mądry
commencer à apprendre
wise
siostrzeniec / bratanek
commencer à apprendre
nephew
zaproszenie
commencer à apprendre
invitation
ogólnie
commencer à apprendre
in general
klucz (wiolinowy / basowy)
commencer à apprendre
clef
branzoletka
commencer à apprendre
bracelet
Nie dogadujemy się.
commencer à apprendre
We don't get along.
włączyć czajnik
commencer à apprendre
to put on the kettle
uprawiać sport
commencer à apprendre
to do sports
ćwiczyć na siłowni
commencer à apprendre
to work out

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.