Użyteczne słowa

 0    44 fiche    remigiuszszeniawski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Sorry, could you repet that
commencer à apprendre
Przepraszam, czy mozesz powtórzyć
I didn't catch that
commencer à apprendre
Nie dosłyszałem
Could you speak up please
commencer à apprendre
Czy możesz powtórzyć?
Could you say that again?
commencer à apprendre
czy możesz powtórzyć?
Would you spell that, please?
commencer à apprendre
Czy możesz przeliterować?
Can I read that back to you?
commencer à apprendre
Czy mogę Ci to powtórzyć?
What do you mean by that?
commencer à apprendre
Co masz na myśli?
I'm not with you
commencer à apprendre
Nie jestem z wami
Give me more details please
commencer à apprendre
Daj mi więcej szczegółów
Could you let me have more information
commencer à apprendre
Czy możesz mi dać więcej informacji
Could you explain that in more detail
commencer à apprendre
Czy mógłbyś wyjaśnić bardziej szczegółowo
Could you be more specific
commencer à apprendre
Czy możesz być bardziej szczegółowe
It's a bad line, I call you back
commencer à apprendre
Zła linia, oddzwonię
Let me go over what we've agreed.
commencer à apprendre
Pozwól mi przejść przez to, co już się zgodził.
Let me just summarise
commencer à apprendre
Podsumowywując
The purpose of the meeting this morning is to...
commencer à apprendre
Celem spotkania jest
What we need achive today
commencer à apprendre
To co mamy osiagnąć
Our objective here is to...
commencer à apprendre
Naszym celem jest, aby
Don't hold back
commencer à apprendre
Nie wahaj się
Say whatever comes to mind
commencer à apprendre
Powiedz co ci przychodzi do głowy
At this stage we want all your ideas, however crazy you think they are
commencer à apprendre
Na tym etapie chcemy wszystkie pomysły
He suggested I gave a you a call
commencer à apprendre
Zasugerował, abym zadzonił
You could try to track him down through our office
commencer à apprendre
Możesz spróbować go odnaleźć za pośrednictwem naszego biura
Can I mantion your name when I call him?
commencer à apprendre
Czy moge sie na ciebie powołać?
He mentioned thay you might be able to help me
commencer à apprendre
Wspomniał że Ty możesz mi pomóc
Is this a convinient time or shall I call back later?
commencer à apprendre
Czy jest to wygodny czas czy mam zadzwonić później?
Haven't we met somewhere before?
commencer à apprendre
Nie spotkaliśmy się gdzieś wcześniej?
I'd like make a sugestion
commencer à apprendre
miałbym uwage
I think we should leave this point and come back later
commencer à apprendre
powinniśmy opuścić ten punkt i wrócić później
I want to ask a question
commencer à apprendre
Chcę zadać pytanie
How are we going to pay for this
commencer à apprendre
Jak będziemy płacić za to
Are you saying you don't have that quantity in stock
commencer à apprendre
Chcesz powiedzieć, że nie mają tej ilość w magazynie
Can we just summarise?
commencer à apprendre
Czy możemy podsumować?
It's very kind of you
commencer à apprendre
To bardzo miło z twojej strony
I'm must apologise
commencer à apprendre
Jestem musi przeprosić
I'm terribly sorry
commencer à apprendre
Strasznie mi przykro
I quite understand
commencer à apprendre
Rozumiem
I really must be off
commencer à apprendre
Naprawdę musi być wyłączony
I need to talk to you about something
commencer à apprendre
Muszę porozmawiać z tobą o czymś
Does anybody have any strong feelings about
commencer à apprendre
Czy ktoś ma jakieś silne uczucia co
Unfortunately I think we'll probably have to
commencer à apprendre
Niestety myślę, że będziemy prawdopodobnie musieli
I agree providing we can
commencer à apprendre
Wyrażam zgodę zapewniając możemy
What about if we
commencer à apprendre
A co, jeśli my
I keep going on about this, but
commencer à apprendre
I wracamy na ten temat, ale

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.