Upstream U 1-3

 0    217 fiche    agazaba1212
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
tourism
commencer à apprendre
turystyka
international trade
commencer à apprendre
handel międzynarodowy
world politics
commencer à apprendre
polityka światowa
pen friends
commencer à apprendre
przyjaciele listowni
attending lessons
commencer à apprendre
uczestniczyć w zajęciach
benefits
commencer à apprendre
korzyści
fields
commencer à apprendre
obszar, pole, dziedzina
varies
commencer à apprendre
różnią się
proficient
commencer à apprendre
biegłość
predicted
commencer à apprendre
przewidywać
local currency
commencer à apprendre
lokalna waluta
adapt
commencer à apprendre
dostosować
offend
commencer à apprendre
obrażać
legal issues
commencer à apprendre
kwestie prawne
overnight
commencer à apprendre
z dnia na dzień
guaranteed
commencer à apprendre
gwarantowane
pace
commencer à apprendre
tempo
expanding
commencer à apprendre
rozszerzanie
opportunities
commencer à apprendre
okazje
cultural diversity
commencer à apprendre
różnorodność kulturowa
fast pace
commencer à apprendre
szybkie tempo
access the internet
commencer à apprendre
dostęp do internetu
target market
commencer à apprendre
rynek docelowy
conduct business
commencer à apprendre
prowadzić biznes
receive
commencer à apprendre
otrzymać
apply for a job
commencer à apprendre
ubiegać się o pracę
book a table at a restaurant
commencer à apprendre
zarezerwować stolik w restauracji
introduce smb to smb else
commencer à apprendre
zapoznać kogoś z kimś
make an official complaint
commencer à apprendre
złożyć oficjalną skargę/zażalenie
ask a favour
commencer à apprendre
poprosić o przysługę
invite someone to a party
commencer à apprendre
zaprosić na przyjęcie
get smb's attention
commencer à apprendre
zwrócić na siebie czyjąś uwagę
set up a meeting
commencer à apprendre
umówić się na spotkanie
yell
commencer à apprendre
krzyczeć
weep
commencer à apprendre
płakać
whisper
commencer à apprendre
szeptać
giggle
commencer à apprendre
chichotać
yawn
commencer à apprendre
ziewać
whistle
commencer à apprendre
gwizdać
body language
commencer à apprendre
język ciała
first language
commencer à apprendre
język rodzimy
native speaker
commencer à apprendre
posługujący się językiem ojczystym
regional accent
commencer à apprendre
akcent regionalny
official language
commencer à apprendre
język oficjalny
mother tongue
commencer à apprendre
język ojczysty
small talk
commencer à apprendre
pogawędka
a figure of speach
commencer à apprendre
przenośnia
tell the difference
commencer à apprendre
rozróżnić
speak your mind
commencer à apprendre
powiedz co masz na myśli
don't say a word
commencer à apprendre
nie piśnij ani słowa
talks non-stop
commencer à apprendre
mówić cały czas
loves telling people what to do
commencer à apprendre
uwielbia mówić ludziom co mają robić
to talk business
commencer à apprendre
mówić o interesach
to get hold of
commencer à apprendre
skontaktować się z
lose touch with
commencer à apprendre
stracić kontakt
lost contact with
commencer à apprendre
stracić kontakt
hold the line
commencer à apprendre
nie odkładaj słuchawki
come into contact
commencer à apprendre
stykać się z
to hear from smb
commencer à apprendre
usłyszeć od kogoś
to bump into sb
commencer à apprendre
wpaść na kogoś
to wave at sb
commencer à apprendre
machać
to glare at smb
commencer à apprendre
gapić się na kogoś
to smile at ab
commencer à apprendre
uśmiechać się do kogoś
to chat to sb
commencer à apprendre
czatować z kimś
to shout to/at sb
commencer à apprendre
krzyczeć do kogoś (to) lub na kogoś (at)
to whisper to
commencer à apprendre
wyszeptać
to write a letter to sb
commencer à apprendre
napisać do kogoś list
toi wink at sb
commencer à apprendre
mrugnąć do kogoś
to shake hands with sb
commencer à apprendre
uścisnąć z kimś dłonie
to make an appointment with sb
commencer à apprendre
umówić spotkanie z kimś
to communicate with sb
commencer à apprendre
skomunikować sie z kimś
to have a meeting with sb
commencer à apprendre
mieć z kimś spotkanie
switch off
commencer à apprendre
wyłączyć
put through
commencer à apprendre
połączyć telefonicznie
hang on
commencer à apprendre
poczekać
run out
commencer à apprendre
wyczerpać się
cut off
commencer à apprendre
odciąć
get through
commencer à apprendre
połączyć się
call sb back
commencer à apprendre
oddzwonić
hang up
commencer à apprendre
odłożyć słuchawkę
audience
commencer à apprendre
publiczność
colossal
commencer à apprendre
ogromny
rehearse
commencer à apprendre
próbować
entire
commencer à apprendre
cały
workload
commencer à apprendre
nakład pracy
immense
commencer à apprendre
ogromny
zone
commencer à apprendre
strefa
floor of the house
commencer à apprendre
miejsce gdzie są krzesła (teatralne okreslenie)
happy medium
commencer à apprendre
złoty środek
proximity
commencer à apprendre
dystans, odległość
blend
commencer à apprendre
mieszanka, mieszać
refers
commencer à apprendre
odnosi się
a ray of sunshine
commencer à apprendre
promień słońca
cross
commencer à apprendre
rozgniewany
annoyed
commencer à apprendre
zirytowany
amazed
commencer à apprendre
zdumiony
thoughtful
commencer à apprendre
zamyślony
desire
commencer à apprendre
pożądanie
openly
commencer à apprendre
otwarcie (np. rozmawiać)
contentment
commencer à apprendre
zadowolenie
vulnerable
commencer à apprendre
wrażliwy
outlook
commencer à apprendre
pogląd
upbringings
commencer à apprendre
wychowanie
criticise
commencer à apprendre
krytykować
demand
commencer à apprendre
wymagać
deserve
commencer à apprendre
zaslugiwać
glad
commencer à apprendre
zadowolony
tense
commencer à apprendre
spięty
angry
commencer à apprendre
red face
frightened
commencer à apprendre
heart pounding
excited
commencer à apprendre
rush of adrenaline
hungry
commencer à apprendre
stomach rumbling
stressed
commencer à apprendre
sweaty palms
nervous
commencer à apprendre
butterflies in the stomach
astonished
commencer à apprendre
zdumiony
irritable
commencer à apprendre
drażliwy
appalling
commencer à apprendre
przerażający
as brave as a lion
commencer à apprendre
dzielny jak lew
as wise as an owl
commencer à apprendre
mądry jak sowa
as stubborn as a mule
commencer à apprendre
uparty jak osioł
as cunning as a fox
commencer à apprendre
przebiegły jak lis
as quiet as a mouse
commencer à apprendre
cichy jak mysz
as sick as a dog
commencer à apprendre
chory jak pies
as proud qs a peacock
commencer à apprendre
dumny jak paw
as slow as a snail
commencer à apprendre
wolny jak ślimak
modest
commencer à apprendre
skromny
straightforward
commencer à apprendre
bezpośredni
foolish
commencer à apprendre
głupi
cowardly
commencer à apprendre
tchórzliwy
cheer up
commencer à apprendre
pocieszać
calm down
commencer à apprendre
uspokój się
easing up
commencer à apprendre
ułatwiają się
get sb down
commencer à apprendre
przygnębiać
loosen up
commencer à apprendre
rozluźnić się
let sb down
commencer à apprendre
rozczarować
open up
commencer à apprendre
otwierać
wind down
commencer à apprendre
odprężać się
afraid of sth
commencer à apprendre
obawiać się
amused at sth
commencer à apprendre
rozbawić
angry with sb
commencer à apprendre
zły na kogoś
annoyed with sb about sth
commencer à apprendre
wkurzać się na kogoś o coś
anxious about sth
commencer à apprendre
troszczyć sie o coś
ashamed of sb
commencer à apprendre
wstydzić sie kogoś
bored with sth/sb
commencer à apprendre
znudzony
brilliant at sth
commencer à apprendre
genialny w czymś
close to sb
commencer à apprendre
blisko kogoś
delighted with sth
commencer à apprendre
zachwycony
disappointed with sth/sb
commencer à apprendre
zawiedziony
dispute
commencer à apprendre
zakwestionować
inconsiderate
commencer à apprendre
nie liczący się z innymi
impolite
commencer à apprendre
niegrzeczne
hasty
commencer à apprendre
pospieszne
similarity
commencer à apprendre
podobieństwa
striking
commencer à apprendre
porażający
cherished
commencer à apprendre
cenić
inappropriate
commencer à apprendre
nieodpowiednie
offence
commencer à apprendre
przestępstwo, wykroczenie
disgusted
commencer à apprendre
zdegustowana
stockbroker
commencer à apprendre
makler giełdowy
medical researcher
commencer à apprendre
analityk medycyny
rewarding
commencer à apprendre
przynoszące zyski
dead-end
commencer à apprendre
praca bez przyszłości
prospect
commencer à apprendre
perspektywa
determined
commencer à apprendre
zdeterminowany
rigid
commencer à apprendre
sztywny
well-founded
commencer à apprendre
zasadne
dependable
commencer à apprendre
niezawodny
resourceful
commencer à apprendre
zaradny
pitfalls
commencer à apprendre
pułapki
redundancy
commencer à apprendre
nadmiar
obsessed
commencer à apprendre
mieć obsesję na punkcie
guidance counsellors
commencer à apprendre
doradcy
resilient
commencer à apprendre
elastyczny
pay the bills
commencer à apprendre
płacić rachunki
follow your dreams
commencer à apprendre
podążaj za marzeniami
change your plans
commencer à apprendre
zmienić plany
take the initiative
commencer à apprendre
przejąć inicjatywę
get ahead
commencer à apprendre
iść do przodu
step into sb's shoes
commencer à apprendre
postawić się na czyimś miejscu
caring
commencer à apprendre
dbający
decisive
commencer à apprendre
szybko podejmuje decyzje
persistent
commencer à apprendre
uparty
alert
commencer à apprendre
bystry, żywy, czujny
door-to-door-salesperson
commencer à apprendre
akwizytor
executive
commencer à apprendre
kierownik
wage
commencer à apprendre
tygodniówka
salary
commencer à apprendre
wynagrodzenie
pay
commencer à apprendre
zapłata
savings
commencer à apprendre
oszczędności
pension
commencer à apprendre
emerytura
interest
commencer à apprendre
odsetki
cash
commencer à apprendre
gotówka
pocket-money
commencer à apprendre
kieszonkowe
forced to resign
commencer à apprendre
zmuszony do odejścia
trainee
commencer à apprendre
stażystka
vacancy
commencer à apprendre
wolna posada
run out of
commencer à apprendre
wyczerpać
putting by
commencer à apprendre
oszczędzać
take out a loan
commencer à apprendre
wziąć kredyt
eating into
commencer à apprendre
zżerac
live on
commencer à apprendre
żyć za coś
cut down on
commencer à apprendre
zredukować
extended
commencer à apprendre
przedłużać
grace
commencer à apprendre
ozdabiać
promotional
commencer à apprendre
promocyjne
booming
commencer à apprendre
gromki
boast
commencer à apprendre
duma
complete his round
commencer à apprendre
skończyć objazd
crates
commencer à apprendre
skrzynki
strains
commencer à apprendre
nadwyreżać
go against nature
commencer à apprendre
zrobić coś wbrew naturze
obstructions
commencer à apprendre
przeszkody
on your guard
commencer à apprendre
na służbie
butler
commencer à apprendre
kamerdyner
beefeater
commencer à apprendre
strażnik Tower
chimney sweep
commencer à apprendre
kominiarz
steeplejack
commencer à apprendre
robotnik nw wysokościach

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.