Unit IX, Hanna

 0    110 fiche    keterzynka6
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
revolution
commencer à apprendre
rewolucja, przewrót
turning point
commencer à apprendre
punkt zwrotny
development
commencer à apprendre
rozwój
the greatest advances in history
commencer à apprendre
największe osiągnięcia w historii
Civil Rights Movement
commencer à apprendre
Ruch Praw Obywatelskich
discovery
commencer à apprendre
odkrycie
make progress
commencer à apprendre
robić postępy
experiments in cloning
commencer à apprendre
eksperymenty w klonowaniu
genes
commencer à apprendre
geny
invasion
commencer à apprendre
inwazja
invade
commencer à apprendre
najechać
invader
commencer à apprendre
najeźdźca
historian
commencer à apprendre
historyk
colonization
commencer à apprendre
kolonizacja
colony
commencer à apprendre
kolonia
colonizer
commencer à apprendre
kolonizator
democracy
commencer à apprendre
demokracja
democratise
commencer à apprendre
demokratyzować
democrat
commencer à apprendre
demokrata
democratic
commencer à apprendre
demokratyczny
liberation
commencer à apprendre
oswobodzenie
liberate
commencer à apprendre
uwalniać
liberator
commencer à apprendre
wyzwoliciel
leadership
commencer à apprendre
przywództwo
lead
commencer à apprendre
prowadzić
leader
commencer à apprendre
przywódca
politics
commencer à apprendre
polityka
politician
commencer à apprendre
polityk
invention
commencer à apprendre
wynalazek
invent
commencer à apprendre
wymyślać, wynaleźć
inventive
commencer à apprendre
wynalazczy, pomysłowy
inventor
commencer à apprendre
wynalazca
foundation
commencer à apprendre
fundacja
found
commencer à apprendre
zakładać, ufundować
founder
commencer à apprendre
założyciel, fundator
independence
commencer à apprendre
niezależność, niepodległość
independent
commencer à apprendre
niezależny, niepodległy
periods of time
commencer à apprendre
okresy czasu
fortnight
commencer à apprendre
dwa tygodnie
decade
commencer à apprendre
dekada
a quarter-century
commencer à apprendre
ćwierć wieku
generation
commencer à apprendre
pokolenie
an era
commencer à apprendre
era
a century
commencer à apprendre
wiek
the seventies
commencer à apprendre
lata siedemdziesiąte
millenium
commencer à apprendre
tysiąclecie
history
commencer à apprendre
historia
come back
commencer à apprendre
wracać
come by car
commencer à apprendre
wracać samochodem
come naturally
commencer à apprendre
przychodzić naturalnie
come first
commencer à apprendre
przyjść pierwszym
come over
commencer à apprendre
przyjść, wpaść
give instructions
commencer à apprendre
dawać instrukcje
give a talk
commencer à apprendre
przemawiać, wygłosić przemówienie
give a speech
commencer à apprendre
wygłosić przemówienie
give a call
commencer à apprendre
zadzwonić
give directions
commencer à apprendre
wskazywać drogę, udzielać wskazówek
give advice
commencer à apprendre
doradzać, udzielać porad
give a donation
commencer à apprendre
przekazać dotacje
give responsibility
commencer à apprendre
dać odpowiedzialność
give permission
commencer à apprendre
wyrazić zgodę, dawać pozwolenie
give me a shock
commencer à apprendre
zaszkokować
have a good time
commencer à apprendre
spędzać miło czas, baw się dobrze
have the same dream
commencer à apprendre
mieć to samo marzenie
have a trouble
commencer à apprendre
mieć kłopot, problem
have a break
commencer à apprendre
zrobić sobie przerwę
have memories
commencer à apprendre
mieć wspomnienia
have a disease
commencer à apprendre
chorować
have a choice
commencer à apprendre
mieć wybór
have a chance
commencer à apprendre
mieć szansę
make a decision
commencer à apprendre
podjąć decyzję
make a mess
commencer à apprendre
nabałaganić
make progress
commencer à apprendre
zrobić postęp
make a profit
commencer à apprendre
osiągnąć zysk
make a film
commencer à apprendre
zrobić film
make an attempt
commencer à apprendre
podjąć próbę
make a deal
commencer à apprendre
zawrzeć umowę, porozumienie
make an agreement
commencer à apprendre
umówić się [na coś]
make a fortune
commencer à apprendre
zbić fortunę
make a living
commencer à apprendre
zarabiać na życie
expressing uncertainty
commencer à apprendre
wyrażanie niepewności
I have no idea.
commencer à apprendre
Nie mam pojęcia.
I haven't a clue.
commencer à apprendre
Nie mam pojęcia.
I'm not a hundred percent certain but...
commencer à apprendre
Nie jestem w stu procentach pewien, ale...
I'm not sure but I think...
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, ale myślę, że...
I'm fairly sure.
commencer à apprendre
Jestem prawie pewien.
It's definitely...
commencer à apprendre
To na pewno...
works of art
commencer à apprendre
dzieła sztuki
genius
commencer à apprendre
geniusz
sculptor
commencer à apprendre
rzeźbiarz
inspired by God
commencer à apprendre
natchnione przez Boga
mortal
commencer à apprendre
śmiertelny
divine
commencer à apprendre
boski
eternal
commencer à apprendre
wieczny
extraordinary
commencer à apprendre
niezwykły, nadzwyczajny
awe-inspiring
commencer à apprendre
wywołujący podziw
far from ordinary
commencer à apprendre
dalekie od zwyczajności
an incredible feat
commencer à apprendre
niesamowity wyczyn
have aspirations to be...
commencer à apprendre
mieć aspiracje, aby być...
eternal fame
commencer à apprendre
wieczna sława
create a unique vision of heaven on earth
commencer à apprendre
stworzyć unikalną wizję nieba na ziemi
It had a big impact on me,
commencer à apprendre
To miało duży wpływ na mnie.
The work made its mark on me.
commencer à apprendre
Praca wywarła na mnie swoje piętno.
It was very influential.
commencer à apprendre
To było bardzo wpływowe.
His work inspired me.
commencer à apprendre
Jego praca zainspirowała mnie.
His work influenced to do sth.
commencer à apprendre
Jego praca wpłynęła do zrobienia czegoś.
tour the world
commencer à apprendre
objechać świat
a master of the instrument
commencer à apprendre
mistrzunio instrumentu
composer
commencer à apprendre
kompozytor
performer
commencer à apprendre
wykonawca

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.