Unit 3 str. 50

 0    60 fiche    flonkmx248
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
nauka i technologia
commencer à apprendre
Science and technology
folia aluminiowa
commencer à apprendre
aluminium foil
nowe (urządzenie)/(urządzenie) prosto ze sklepu
commencer à apprendre
brand new (device)
ładowarka
commencer à apprendre
charger
reakcja chemiczna
commencer à apprendre
chemical reaction
powłoka (antykorozyjna)
commencer à apprendre
(corrosion resistant) coating
przewodzić elektryczność
commencer à apprendre
conduct electricity
stworzyć nowe materiały
commencer à apprendre
construct new materials
prąd
commencer à apprendre
current
sprzęt energooszczędny
commencer à apprendre
energy-saving equipment
wytwarzać energię
commencer à apprendre
generate power
przeprowadzać obliczenia
commencer à apprendre
make calculations
nanocząsteczki
commencer à apprendre
nanoparticles
nano-naukowiec
commencer à apprendre
nano-scientist
czujniki w rozmiarze "nano"
commencer à apprendre
nanosize sensors
nanotechnologia
commencer à apprendre
nanotechnology
linie wysokiego napięcia (z nanonośnikami węglowymi zamiast tradycyjnych przewodów)
commencer à apprendre
(carbon nanotube) power lines
zapobiegać rdzewieniu żelaza
commencer à apprendre
prevent iron from rusting
zastąpić (miedziane) przewody linii wysokiego napięcia
commencer à apprendre
replace (copper) power lines
plamoodporne tkaniny/materiały
commencer à apprendre
stain - resistant fabrics
ultrafiolet
commencer à apprendre
ultraviolet
przewód, kabel, drut
commencer à apprendre
wire
technologie dla środowiska
commencer à apprendre
environmental technologies
rozbić substancje zanieczyszczające powietrze
commencer à apprendre
break down air pollutants
emisja dwutlenku węgla
commencer à apprendre
carbon dioxide emission
zamknąć (stare elektrownie)
commencer à apprendre
close (down) (old plants)
elektrociepłownia węglowa
commencer à apprendre
coal - fired power plant
zamienić nadmiar energii w (jakieś paliwo)
commencer à apprendre
convert excess power (to a fuel)
utylizacja odpadów (nuklearnych/radioaktywnych)
commencer à apprendre
disposal of (nuclear/radioactive) waste
emitować gazy cieplarniane
commencer à apprendre
emit greenhouse gases
filtrować/oczyszczać wodę z (bakterii/przemysłowych zanieczyszczeń)
commencer à apprendre
filter (bacteria/INDUSTRIAL POLLUTANTS) FROM WATER
(GIGANTYCZNA) FARMA SŁONECZNA
commencer à apprendre
(GIANT) SOLAR FARM
(odnawialne/bogate/wydajne) źródło energii
commencer à apprendre
(renewable/plentiful/efficient) source of energy
(alternatywne/czyste) źródła energii
commencer à apprendre
(alternative/clean) sources of energy
system oczyszczania wody
commencer à apprendre
water purification system
(nieruchoma/pracująca) turbina wiatrowa
commencer à apprendre
(still/working) wind turbine
(pozyskać/zgromadzić) energię wiatrową
commencer à apprendre
(harvest/store) wind power
farma wytwarzająca energię wiatrową
commencer à apprendre
wind farm
współczesna rodzina i społeczeństwo
commencer à apprendre
family and society in modern times
starzenie się populacji
commencer à apprendre
ageing of te population
rodzice żyjący w związku nieformalnym
commencer à apprendre
cohabiting parents
gotowe posiłki
commencer à apprendre
convenience meals
zakończyć się separacją
commencer à apprendre
end in separation
rodzina (dwu-/wielopokoleniowa)
commencer à apprendre
(nuclear/extended) family
wystąpić o rozwód
commencer à apprendre
file for divorce
rosnąca liczba emerytów
commencer à apprendre
growing numbers of pensioners
średnia długość życia
commencer à apprendre
life expectancy
żyć osobno
commencer à apprendre
live apart(from each other)
posiłki całkowicie przygotowywane w domu
commencer à apprendre
meals from scratch
przeżyć (mężczyzn) (o kobietach)
commencer à apprendre
outlive (men)
fundusze emerytalne
commencer à apprendre
pension funds
przedkładać życie zawodowe/karierę nad założenie rodziny
commencer à apprendre
put career before starting a family
ostry spadek liczby narodzin
commencer à apprendre
sharp drop in birth rates
pojedyncze gospodarstwo domowe
commencer à apprendre
single household
obiad przy stole
commencer à apprendre
sit-down dinner
(wpłaty na) ubezpieczenie społeczne
commencer à apprendre
social insurance (contribution)
zasiłek
commencer à apprendre
social security
opieka społeczna
commencer à apprendre
social welfare
wykupić polisę na życie
commencer à apprendre
take out a life insurance policy
stosowanie kuchenek mikrofalowych
commencer à apprendre
use of microwaves

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.