unit 3 Company law: capitalisation

 0    65 fiche    worker
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
capitalisation
commencer à apprendre
kapitalizacja, zapewnienie spółce kapitału
issuance of
commencer à apprendre
wystawienie czegoś, np. dokumentu, udziałów
authorised share capital
commencer à apprendre
maksymalny kapitał zakładowy wynikający z memorandum of association
subscriber
commencer à apprendre
subskrybent
issued share capital
commencer à apprendre
kapitał zakładowy faktycznie przez spółkę posiadany
mandatory share capital
commencer à apprendre
kapitał zakładowy minimalny (też: minimal)
accordingly
commencer à apprendre
dlatego też, z tego powodu
ordinary share
commencer à apprendre
udział zwykły, nieuprzywilejowane
preference share
commencer à apprendre
udział uprzywilejowany (brak prawa głosu, ale ustalona z góry dywidenda)
division
commencer à apprendre
podział
performance of a company
commencer à apprendre
obroty spółki, wyniki finansowe
irrespective of performance
commencer à apprendre
niezależnie od wyniku finansowego
share subdivision
commencer à apprendre
podział udziałów na mniejsze
marketability
commencer à apprendre
chodliwość towaru na rynku
share consolidation
commencer à apprendre
łączenie udziałów w większe
pre-emption rights
commencer à apprendre
prawo pierwokupu (US) nie right of first refusal
waive a pre-emption right
commencer à apprendre
zrzekać się prawa pierwokupu, nie skorzystać z niego
waiver
commencer à apprendre
dokument ze zrzeczeniem się
resolution
commencer à apprendre
uchwała
rights issue
commencer à apprendre
emisja prawa poboru akcji (gdy nie skorzystano z prawa pierwokupu)
general public
commencer à apprendre
ogół społeczeństwa
loan capital
commencer à apprendre
kapitał pożyczkowy
debenture
commencer à apprendre
dokument pod przysięgą potwierdzający zabezpieczenie pożyczki na generalnej zdolności spółki do zarobkowania
recover capital sum from
commencer à apprendre
odzyskać kapitał z
fixed charge
commencer à apprendre
zabezpieczenie na konkretnej rzeczy posiadanej
asset
commencer à apprendre
własność, rzecz posiadana
floating charge
commencer à apprendre
zabezpieczenia na prawach o zmiennej wartości, np. akcjach, udziałach
entitlement
commencer à apprendre
prawo, tytuł do czegoś
term
commencer à apprendre
pojęcie
entail
commencer à apprendre
obejmować (involve), pociągać za sobą
typify
commencer à apprendre
być przykładem czegoś
recover
commencer à apprendre
odzyskać (regain)
as oppossed to
commencer à apprendre
w przeciwieństwie do (nie unlike, in contrast to)
bear higher risk
commencer à apprendre
wiązać się z większym ryzykiem
low risk
commencer à apprendre
małe ryzyko
rights to a dividend ahead of ordinary shareholders
commencer à apprendre
prawo do dywidendy z pierwszeństwem przed zwykłymi wspólnikami
pro rata to
commencer à apprendre
proporcjonalnie do (proportionally)
one-tier board
commencer à apprendre
zarząd w UK, który pełni funkcję zarządu i organu kontroli, czyli są członkowie executives i non-executives
residual
commencer à apprendre
pozostały, resztkowy
income
commencer à apprendre
zysk
transfer ownership
commencer à apprendre
przenieść własność
fail to do sth
commencer à apprendre
nie poradzić sobie z czymś
chair
commencer à apprendre
przewodniczący (nie chairman, chairperson)
accompaniment
commencer à apprendre
dodatek
executive board
commencer à apprendre
zarząd w two-tier system
supervisory board
commencer à apprendre
rada nadzorcza w two-tier system
oversee
commencer à apprendre
podglądać, nadzorować
participatory
commencer à apprendre
partycypujący, uczestniczący
notably
commencer à apprendre
znacznie, szczególnie
interference
commencer à apprendre
ingerencja, wtrącanie się
subject to public scrutiny
commencer à apprendre
poddać ocenie publicznej
subject to the public gaze
commencer à apprendre
poddać widokowi publicznemu
face obstacles
commencer à apprendre
napotykać problemy
excercise control
commencer à apprendre
wykonywać kontrolę, kontrolować
restrict powers
commencer à apprendre
ograniczać władzę
dismiss a member
commencer à apprendre
zwolnić, zwłaszcza pracownika w trybie dyscyplinarnym
restrain
commencer à apprendre
powstrzymywać się, jak refrain
redeem shares
commencer à apprendre
odkupywać udziały
conversely
commencer à apprendre
i na odwrót
discretionary
commencer à apprendre
pozostawiony swobodnemu uznaniu
relinquish
commencer à apprendre
rezygnować
cede
commencer à apprendre
odstąpić coś komuś, przekazywać
unrestricted
commencer à apprendre
nieograniczony
indirect
commencer à apprendre
niebezpośredni
incomparable
commencer à apprendre
nieporównywalny

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.