Unit 127 By

 0    25 fiche    joasiahuchwajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
send something by post
commencer à apprendre
wysłać coś przez pocztę
do something by hand
I didn’t put the pullover in the washing machine. I washed it by hand.
commencer à apprendre
zrobić coś ręcznie
Nie włożyłem swetra do pralki. Wyprałem go ręcznie.
pay be cheque/by credit card
Did you pay be cheque or in cash?
commencer à apprendre
płaciś czekiem/kartą kredytową
Płaciłeś czekiem czy gotówką?
by mistake
I didn’t intend to take your umbrella. I took it by mistake.
commencer à apprendre
przez pomyłkę
Nie zamierzałem zabrać twojego parasola. Zabrałem go przez pomyłkę.
by accident
When Kevin was tidying up he threw away some of Julie’s letters by accident.
commencer à apprendre
przez przypadek
Kiedy Kevin sprzątał, wyrzucił parę listów Julie przez przypadek.
by chance
We hadn’t arranged to meet. We met by chance.
commencer à apprendre
przez przypadek
Nie zaaranżowaliśmy tego spotkania. Spotkaliśmy się przez przypadek.
by car
Did you come here by car or on foot?
commencer à apprendre
samochodem
Przyjechałeś tutaj samochodem czy przyszedłeś pieszo?
by train
Do you prefer to travel by air or by train?
commencer à apprendre
pociągiem
Preferujesz podróżowanie samolotem czy pociągiem?
by plane
commencer à apprendre
samolotem
by boat
commencer à apprendre
łodzią
by ship
commencer à apprendre
statkiem
by bus
Liz usually goes to work by bus.
commencer à apprendre
autobusem
Liz zazwyczaj jeździ do pracy autobusem.
by bicycle
commencer à apprendre
rowerem
by road
commencer à apprendre
ulicą
by rail
commencer à apprendre
koleją
by air
Do you prefer to travel by air or by train?
commencer à apprendre
drogą powietrzną
Preferujesz podróżowanie samolotem czy pociągiem?
by sea
How long does it takes to cross the Atlantic by sea?
commencer à apprendre
drogą morską
Jak dużo czasu zajęłoby przekroczenie Atlantyku drogą morską?
by underground
commencer à apprendre
metrem
something is done by somebody/something
Have you ever been bitten by a dog?
commencer à apprendre
coś zostało zrobione przez kogoś/coś
Czy kiedykolwiek zostałeś pogryziony przez psa?
a play by Shakespeare
‘Romeo and Juliet’ is a play by Shakespeare.
commencer à apprendre
sztuka Szekspira
‘Romeo i Julia’ jest sztuką Szekspira.
a painting by Rembrandt
Guernica is a painting by Pablo Picasso.
commencer à apprendre
obraz Rembrandta
Guernica jest obrazem Pabla Picasso.
by = next to/beside
Come and sit by me.
commencer à apprendre
przy, obok
Chodź i usiądź obok mnie.
by ten per cent
Clare’s salary has just gone up from 1000 zlotych a month to 1100 zlotych. So it has increased by 100zlotych / be ten per cent.
commencer à apprendre
o dziesięć procent
Pensja Clare wzrosła z 1000 złotych miesięcznie do 1100 złotych. Więc wzrosła o 100 złotych / o dziesięć procent.
by about five metres
John and Roger had a race over 100 metres. Roger won by about five metres.
commencer à apprendre
o pięć metrów
John i Roger mieli wyścig na 100 metrów. Roger wygrał o około 5 metrów.
a novel by Tolstoy
Ulysses is a novel by James Joyce.
commencer à apprendre
powieść Tolstoya
Odyseusz jest powieścią Jamesa Joyce.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.