unit 10 - inne

 0    54 fiche    stefcia
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pomieszczenia, obiekty
commencer à apprendre
facilities
zalecenia, polecenie
commencer à apprendre
recommendations
łączenie, wiązanie
commencer à apprendre
linking
najmniej lubić
commencer à apprendre
least like
oferować, proponować
commencer à apprendre
offer
naprawdę, właściwie
commencer à apprendre
actually
gościł
commencer à apprendre
hosted
gościć, gospodarz domu
commencer à apprendre
host
zazwyczaj, zwykle
commencer à apprendre
ordinarily
fabryka
commencer à apprendre
plant
współdziałający, interaktywny
commencer à apprendre
interactive
doświadczenie, przeżcycie
commencer à apprendre
experience
centrum klienta
commencer à apprendre
customer centre
zapraszać, prosić
commencer à apprendre
invite
kupujący, nabywca
commencer à apprendre
buyer
wnętrze
commencer à apprendre
interior
parter
commencer à apprendre
ground floor
centrum miasta
commencer à apprendre
city - centre
barok, barokowy
commencer à apprendre
baroque
wiedza
commencer à apprendre
learning
przyjemny
commencer à apprendre
pleasant
zachęcać, mobilizować
commencer à apprendre
encourage
otoczenie, środowisko
commencer à apprendre
environments
pewien, pewny
commencer à apprendre
certain
główna siedziba, centrala
commencer à apprendre
headquarters
upaść
commencer à apprendre
fall down
słaby
commencer à apprendre
weak
wzmocnienie
commencer à apprendre
intensifier
odpowiedni, nadający się
commencer à apprendre
suitable
robić coś na zmianę
commencer à apprendre
take turn
pokój spotkań
commencer à apprendre
meeting room
zakres
commencer à apprendre
range
kiepski
commencer à apprendre
poor
pojedynczy, osobny
commencer à apprendre
individual
akceptowany przez większość społeczeństwa
commencer à apprendre
mainline
utrzymywanie w niezmiennym stanie
commencer à apprendre
maintenance
usługi telekomunikacyjne
commencer à apprendre
telecom services
wyposażenie konferencji?
commencer à apprendre
conferencing facilities?
aż do...
commencer à apprendre
up to...
skrzynka wniosków i zapytań
commencer à apprendre
suggestion box
początkowy, wstępny
commencer à apprendre
initial
komentarz, uwaga
commencer à apprendre
comment
odpoczynek, relax
commencer à apprendre
relaxation
żłobek
commencer à apprendre
creche
obszar relaksu
commencer à apprendre
relaxation area
rozważyć
commencer à apprendre
consider
stołówka
commencer à apprendre
canteen
przeprojektować
commencer à apprendre
redesign
zaleta
commencer à apprendre
advantage
wada
commencer à apprendre
disadvantage
zapobiegać, unikać
commencer à apprendre
avoid
godziny szczytu
commencer à apprendre
rush hour
dłuższe wieczory
commencer à apprendre
longer evenings
wstępne zalecenia
commencer à apprendre
initial recommendations

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.