Unit 1, communication

 0    145 fiche    mizdebska19
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rambler
commencer à apprendre
a person who lacks organization in his or her speech or writing
an awareness of sth
commencer à apprendre
świadomość czegoś
get easily sidetracked
commencer à apprendre
To divert from a main issue or course:
show interest in
commencer à apprendre
wykazują zainteresowanie (prep)
suffer from nerves
commencer à apprendre
cierpią z powodu nerwów
sensitive to people
commencer à apprendre
wrażliwy na ludzi
an extensive vocabulary
commencer à apprendre
obszerne słownictwo
a good sense of humor
commencer à apprendre
dobre poczucie humoru
maintain eye contact with
commencer à apprendre
utrzymywać kontakt wzrokowy z
speak at a reasonable pace
commencer à apprendre
mówić w rozsądnym tempie
hold the attention of the listener
commencer à apprendre
przytrzymać uwagę słuchacza
keeps to the point
commencer à apprendre
trzyma się głownego punktu rozmowy
deal with sth
commencer à apprendre
to take action in order to achieve something or in order to solve a problem
hour of maximum danger
commencer à apprendre
godzina maksymalnego niebezpieczeństwie
defending freedom
commencer à apprendre
obrona wolności
endeavour
commencer à apprendre
dążyć
creed
commencer à apprendre
A formal statement of religious belief; a confession of faith.
self-evident
commencer à apprendre
Requiring no proof or explanation.
the table of brotherhood
commencer à apprendre
stół braterstwa
discord
commencer à apprendre
niezgoda
despair
commencer à apprendre
rozpacz
illegible
commencer à apprendre
nieczytelny
shorthand
commencer à apprendre
stenografia
influence upon
commencer à apprendre
Wpływ na
circulation
commencer à apprendre
nakład (gazet)
in stock
commencer à apprendre
w nakładzie
draw on the effects
commencer à apprendre
czerpać z efektów
mind-alerting
commencer à apprendre
Producing mood changes or distorted perceptions; hallucinogenic:
blatantly obvious
commencer à apprendre
rażąco oczywiste, ewidentny
out of all recognition
commencer à apprendre
If you say that someone or something has changed beyond recognition or out of all recognition, you mean that person or thing has changed so much that you can no longer recognize them.
aid
commencer à apprendre
pomoc, wesprzeć
advent
commencer à apprendre
nadejście
display
commencer à apprendre
przejaw
enterprise
commencer à apprendre
przedsiębiorstwo
subsequent
commencer à apprendre
kolejny
irrigation
commencer à apprendre
nawadnianie
subside
commencer à apprendre
dotacja
invade sb's space
commencer à apprendre
inwazji przestrzeni SB
be capable
commencer à apprendre
móc, byc w stanie cos zrobic
smarten sb's appearance
commencer à apprendre
upiększyć swój wygląd
give indication
commencer à apprendre
dać wskazówki
voice cracks under pressure
commencer à apprendre
glos pęka pod presja
give away emotion
commencer à apprendre
oddać emocje (neg. sens)
sit still
commencer à apprendre
usiedzieć nieruchomo
aim
commencer à apprendre
mierzyć, celowac
speech impediment
commencer à apprendre
przeszkoda mowy
stammer
commencer à apprendre
jąkanie się
be assertive
commencer à apprendre
być asertywnym
aggressive
commencer à apprendre
agresywny
interact successfully
commencer à apprendre
interakcji z powodzeniem
participants in seminar
commencer à apprendre
Uczestnicy seminarium
remain in control
commencer à apprendre
zachowac kontrolą
maintain good posture
commencer à apprendre
utrzymania dobrej postawy
engage people
commencer à apprendre
angażować ludzi
dress smartly
commencer à apprendre
ubierać elegancko
stay calm and polite
commencer à apprendre
zachować spokój i uprzejmosc
communication barriers
commencer à apprendre
Bariery komunikacyjne
action speak louder than words
commencer à apprendre
Działania mówią głośniej niż słowa
think before you speak
commencer à apprendre
pomyśleć zanim coś powiesz
go up
commencer à apprendre
be heard
dedicate to
commencer à apprendre
oddany/zaangazowany czemus
workplace
commencer à apprendre
miejsce pracy
figure
commencer à apprendre
obliczać
premises
commencer à apprendre
lokal/siedziba/posesja
staff
commencer à apprendre
personel
turnover
commencer à apprendre
obroty (firmy)
clarify difficult expressions
commencer à apprendre
wyjaśnienie trudnych wyrażeń
confuse listener
commencer à apprendre
zmylić słuchacza
be granted
commencer à apprendre
być przyznane
be devoted to
commencer à apprendre
byc oddanym dla
glow
commencer à apprendre
poświata, jarzenie
content of their character
commencer à apprendre
cechy ich charakter
apt
commencer à apprendre
trafny, stosowany, dobrze dobrany
strive
commencer à apprendre
starać się, usiłować, dążyć
fulfill
commencer à apprendre
spełniać
repetition
commencer à apprendre
powtarzanie
tripling
commencer à apprendre
potrojenie
put emphasis on
commencer à apprendre
położyć nacisk na
be criticised for
commencer à apprendre
zarzucać, byc krytykowanym za cos
dimming
commencer à apprendre
ściemnianie
duncing
commencer à apprendre
osiołować
banal docu-soaps
commencer à apprendre
banalne telenowele dokumentalne
sheer quantity
commencer à apprendre
zwykła ilość
truly alarming
commencer à apprendre
naprawdę alarmująca
decent
commencer à apprendre
przyzwoity
watchable
commencer à apprendre
oglądalny
howl
commencer à apprendre
wycie
take a stand against
commencer à apprendre
stanąć przeciwko czemus
give sth away
commencer à apprendre
pozbyć się czegoś
gist
commencer à apprendre
istota
shorthand
commencer à apprendre
skrót
dissatisfaction
commencer à apprendre
niezadowolenie
sunbathing topless
commencer à apprendre
opalanie topless
tasteless invasion
commencer à apprendre
bez smaku inwazja
public property
commencer à apprendre
własnością publiczną
public figure
commencer à apprendre
osoba publiczna
circulation figure
commencer à apprendre
obrót kasy, cyfr
private moments
commencer à apprendre
prywatne chwile
location of one's choice
commencer à apprendre
Lokalizacja własnego wyboru
deliberately
commencer à apprendre
celowo, rozważanie
seeking skandal
commencer à apprendre
poszukuje Skandal
outdo
commencer à apprendre
przewyzszac, prześcigać
offensive/insulting
commencer à apprendre
obraźliwe
phenomenon
commencer à apprendre
zjawisko
extraordinary
commencer à apprendre
niezwykły
assumptions
commencer à apprendre
Założenia
writing assignments
commencer à apprendre
zadania/ projekty pisemne
lacking confidence
commencer à apprendre
brak zaufania
untidy person
commencer à apprendre
niechlujny człowiek
confident
commencer à apprendre
pewny siebie
pastime
commencer à apprendre
rozrywka
we can remedy the situation by
commencer à apprendre
możemy zaradzić sytuacji przez
instruction manual
commencer à apprendre
instrukcja obsługi
autograhical novel
commencer à apprendre
powieść autobiograficzna
political broadcast
commencer à apprendre
Transmisja polityczna
on behalf of
commencer à apprendre
w imieniu
news bulletin
commencer à apprendre
biuletnym informacyjny
sport coverage
commencer à apprendre
material sportowy
advertising campaign
commencer à apprendre
Kampania reklamowa
conclude
commencer à apprendre
zawrzeć coś, doprowdzić do końca
eye-strain
commencer à apprendre
zmęczeniem oczu
subliminal messages
commencer à apprendre
podświadome wiadomości
turn to violence
commencer à apprendre
zwrócić się do przemocy
be glued to the screen
commencer à apprendre
przyklejone do ekranu
drugged by
commencer à apprendre
odurzony przez
offset
commencer à apprendre
wyrównywać, wynagradzać
attached
commencer à apprendre
przywiązany
adhered
commencer à apprendre
przylegający
be concerned about
commencer à apprendre
zaniepokojony czyms
suburban
commencer à apprendre
podmiejski
make an observation
commencer à apprendre
dokonać obserwacji
volunteer
commencer à apprendre
zgłosić sie na ochotnika
primarily
commencer à apprendre
głównie, pierwotnie
language of rapport
commencer à apprendre
język relacji, porozumienia
displaying similarities
commencer à apprendre
pokazywanie podobieństwa
criticize peers
commencer à apprendre
krytykować rówieśników
closest connections
commencer à apprendre
Najbliższe połączenia
preserve independance
commencer à apprendre
zachowania niepodległości
maintain status in hierarchical social order
commencer à apprendre
utrzymać status w hierarchii społecznej
exhibiting knowledge and skills
commencer à apprendre
wykazujące wiedzę i umiejętności
emotional matters
commencer à apprendre
Sprawy emocjonalne
financial difficulties
commencer à apprendre
trudności finansowe
speak one's mind
commencer à apprendre
wypowiadać się
top lawyers
commencer à apprendre
najlepsi prawników
ambitious
commencer à apprendre
ambitny

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.