U12 Nauka i technologia

 0    84 fiche    ms95
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
analiza
commencer à apprendre
analysis
wniosek, konkluzja
commencer à apprendre
the conclusion
dane
commencer à apprendre
data
dowód
commencer à apprendre
evidence
wyniki ekseprymentów
commencer à apprendre
findings
hipoteza
commencer à apprendre
hypothesis
wynalazca
commencer à apprendre
inventor
językoznawca
commencer à apprendre
linguist
badania
commencer à apprendre
Research
badacz
commencer à apprendre
researcher
dojść do wniosku
commencer à apprendre
come to the conclusion
potwierdzić teorię
commencer à apprendre
confirm the theory
odkryć lekarstwo na
commencer à apprendre
discover a cure for
prowadzić badania
commencer à apprendre
do research
wymieniać informacje
commencer à apprendre
exchange information
badać przestrzeń kosmiczną
commencer à apprendre
explore space
stanąć w obliczu faktów
commencer à apprendre
face the facts
otrzymać nagrodę
commencer à apprendre
get an award
wynaleźć cos
commencer à apprendre
invent something
przewidywać
commencer à apprendre
make predictions
odkryć
commencer à apprendre
make a discovery
przeprowadzać eksperymenty
commencer à apprendre
perform/carrry out experiments
klimatyzator
commencer à apprendre
air conditioner
urządzenie
commencer à apprendre
device
aparat cyfrowy
commencer à apprendre
Digital Camera
cyfrowy odtwarzacz audio
commencer à apprendre
digital audio player
golarka elektryczna
commencer à apprendre
electric shaver
suszarka do włosów
commencer à apprendre
hair dryer
przemysł
commencer à apprendre
industry
żarówka
commencer à apprendre
light bulb
głośnik
commencer à apprendre
loudspeaker
mikroukład
commencer à apprendre
mikrochip
kuchenka mikrofalowa
commencer à apprendre
Microwave oven
przenośny odtwarzacz DVD
commencer à apprendre
Portable DVD Player
znaczek pocztowy
commencer à apprendre
postage stamp
pilot od TV
commencer à apprendre
remote control
antena satelitarna
commencer à apprendre
Satellite dish
czujnik dymu
commencer à apprendre
smoke alarm
bateria słoneczna
commencer à apprendre
solar panel
odkurzacz
commencer à apprendre
vacuum cleaner
etui
commencer à apprendre
case
ładowarka
commencer à apprendre
charger
samochodowy zestaw słuchawkowy
commencer à apprendre
hands-free set
klawiatura po
commencer à apprendre
keypad
sprawdzić wiadomości głosowe
commencer à apprendre
check voice messages
różnica miedzy
commencer à apprendre
the difference between the
złożyć/zmontować coś
commencer à apprendre
assemble sth
zostawic wiadomość dla
commencer à apprendre
leave a message for
zatelefonować
commencer à apprendre
make a phone call
puszczać muzykę
commencer à apprendre
play music
ustawić budzić
commencer à apprendre
set the alarm clock
modernizować, wprowadzać nową wersję (np. oprogramowania)
commencer à apprendre
upgrade sth
oprogramowanie antywirusowe
commencer à apprendre
anti-virus software
kopia zapasowa
commencer à apprendre
backup
napęd CD/DVD
commencer à apprendre
CD / DVD drive
karta pamięci
commencer à apprendre
memory stick
pojemnik na odpady przeznaczone do recyklingu
commencer à apprendre
recycle bin
wyszukiwarka
commencer à apprendre
search engine
wieża
commencer à apprendre
tower
wejść do swojego konta mailowego
commencer à apprendre
access to your email account
załączyć zdjecia/pliki
commencer à apprendre
attach images / files
rozmawiać za pośrednictwem internetu
commencer à apprendre
chat online
podłączyć coś do czegos
commencer à apprendre
connect something to something
robić zakupy w sieci
commencer à apprendre
do online shopping
ponownie sformatować (twardy dysk)
commencer à apprendre
reformat a computer
ponownie zainstalować oprogramowanie
commencer à apprendre
reinstall sth
usunać coś z czegos
commencer à apprendre
remove sth from sth
zachować coś w komputerze
commencer à apprendre
save sth onto a comp
przechowywać informacje/pliki w komputerze
commencer à apprendre
store the information / files on your computer
udostępniać innym użytkownikom sieci relacje na żywo
commencer à apprendre
stream live video
przesyłać pliki
commencer à apprendre
transfer/upload files
pisać listy na maszynie lub komputerze
commencer à apprendre
type letters
zepsuć się
commencer à apprendre
break down
wpaść na pomysł
commencer à apprendre
come up with and idea
odciać zasilanie elektryczne
commencer à apprendre
cut off
rozgryźć coś, zrozumieć jak działa
commencer à apprendre
figure sth out
dowiedzieć się
commencer à apprendre
find out
wydzielać ciepło/zapach
commencer à apprendre
give off heat / smell
zalogować / wylogować się
commencer à apprendre
log on / off. sign in/out
podłaczyć do
commencer à apprendre
plug in/into
wyłączyć
commencer à apprendre
shut down
podpisać umowę
commencer à apprendre
sign up a contract
włączyć/wyłączyć
commencer à apprendre
switch/turn on/off
wyjąć, usunąć
commencer à apprendre
take out

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.