U, V, W, X, Y

 0    63 fiche    karolinanowacka91
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
jednomyślny
commencer à apprendre
unanimous
zainteresowani
commencer à apprendre
concerned
bezwarunkowy
commencer à apprendre
unconditional
wskazane niżej
commencer à apprendre
undermentioned
mention later in the same document
Niżej podpisany
commencer à apprendre
the undersigned
obietnica
commencer à apprendre
undertaking
nierozliczony bankrut
commencer à apprendre
undischarged bankrupt
ogłosić upadłość
commencer à apprendre
to declare bankrupcy
bezprawny nacisk
commencer à apprendre
undue influence
to place undue influence on sb
niewykonalne
commencer à apprendre
unenforceable
an illegal or empty agreement
jednoznaczny
commencer à apprendre
unequivocal
niesprawiedliwe zwolnienie z pracy
commencer à apprendre
unfair dismissal
ważny powód
commencer à apprendre
valid reason
jednostronny
commencer à apprendre
unilateral
szacowane odszkodowanie
commencer à apprendre
unliquidated damages
bez precedensu
commencer à apprendre
unprecedented
niezabezpieczone
commencer à apprendre
unsecured
zabezpieczenie
commencer à apprendre
collateral
na poparcie kogoś / czegoś
commencer à apprendre
in support of sb/sth
instytucja kredytowa
commencer à apprendre
lending institution
zakładnik
commencer à apprendre
hostage
dokładnie oszacować
commencer à apprendre
to put an accurate figur
Studium wykonalności, opłacalności
commencer à apprendre
viability study
próżny, wolny
commencer à apprendre
vacant
to offer for sale with vacant possession
ważny
commencer à apprendre
valid
zgodnie z prawem
commencer à apprendre
lawfully
wycena sth
commencer à apprendre
valuation of sth
kupiec
commencer à apprendre
vendee
buyer, purchaser
sprzedawca
commencer à apprendre
vendor
seller
kapitał podwższonego ryzyka
commencer à apprendre
venture capital
umowa ustna
commencer à apprendre
verbal agreement
niemniej jednak
commencer à apprendre
nevertheless
nonetheless
dosłownie
commencer à apprendre
verbatim
weryfikować, sprawdzać
commencer à apprendre
to verify
lustrować
commencer à apprendre
to vet
wykonalny, skuteczny
commencer à apprendre
viable
nieważny
commencer à apprendre
void
dobrowolny
commencer à apprendre
voluntary
poręczyć za, poświadczyć
commencer à apprendre
vouch for
rzeczoznawca
commencer à apprendre
surveyer
z zamiarem zrobienia czegoś
commencer à apprendre
with a view to doing sth
Cena wywoławcza, żądana
commencer à apprendre
the asking price
umieścić coś na sprzedaż
commencer à apprendre
to put sth up for sale
przerost zatrudnienia
commencer à apprendre
overstaffed
zrzec się swoich praw
zrzeczenie się
commencer à apprendre
to waive your rights
waiver
gwarancji / rękojmia
commencer à apprendre
warranty/guarantee
zużycie
commencer à apprendre
wear and tear
pogorszenie
commencer à apprendre
deterioration
co tylko, w ogóle
commencer à apprendre
whatsover
of any sort or amount
cena hurtowa
commencer à apprendre
wholesale price
hurtowo
commencer à apprendre
in bulk
producent
commencer à apprendre
manufacturer
wola, testament
commencer à apprendre
will
zakończyć
commencer à apprendre
wind up
to put a company into liquidation; to wind up a meeting
wycofać
commencer à apprendre
to withdraw
wstrzymać
commencer à apprendre
to withhold
bez uszczerbku dla
commencer à apprendre
without prejudice to
without detriment to
być naocznym świadkiem
commencer à apprendre
to witness sth
odpisać, anulować zły dług
commencer à apprendre
write off
wydajność, zysk
commencer à apprendre
to yield
strefa
commencer à apprendre
zone
Większość sth
commencer à apprendre
the bulk of sth
poważne wykroczenia
commencer à apprendre
gross misconduct

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.