Trzecia 50

 0    50 fiche    letex
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
poprawna praca mimo usterek
commencer à apprendre
failover
wykrywanie uszkodzeń
commencer à apprendre
failure sensing
bezstronność
commencer à apprendre
fairness
bezwartościowa informacja
commencer à apprendre
false drop
fałszywe pominięcie
commencer à apprendre
false negative
badanie możliwości realizacji
commencer à apprendre
feasibility study
analiza cech charakterystycznych
commencer à apprendre
feature recognition
pamięć kanałów światłowodowych
commencer à apprendre
fiber channel storage
złącze danych w sieciach optycznych o dużych przepustowościach
commencer à apprendre
fiber distributed data interface
pamięć ROM programowalna przez użytkownika
commencer à apprendre
field alterable ROM
ogranicznik pola
commencer à apprendre
field delimiter
bufor podręczny plikowy
commencer à apprendre
file cache
program obsługi plików
commencer à apprendre
file control processor
usuwanie pliku
commencer à apprendre
file deletion
deskryptor pliku
commencer à apprendre
file handle
nagłówek pliku
commencer à apprendre
file header
rozmieszczenie pliku
commencer à apprendre
file layout
pozycja w pliku
commencer à apprendre
file offset
odzyskiwanie pliku
commencer à apprendre
file recovery
odczyt pliku
commencer à apprendre
file retrival
operacja stałoprzecinkowa
commencer à apprendre
fixed point operation
jednakowe odstępy
commencer à apprendre
fixed spacing
pamięć stała
commencer à apprendre
fixed storage
łańcuch o stałej długości
commencer à apprendre
fixed-length string
operacja zmiennoprzecinkowa
commencer à apprendre
floating-point operation
procesor zmiennopozycyjny
commencer à apprendre
floating-point processor
wyrównać do lewego/prawego marginesu
commencer à apprendre
flush left/right
pasek formatowania
commencer à apprendre
formatting toolbar
kanał docelowy
commencer à apprendre
forward channel
łącze czteroprzewodowe
commencer à apprendre
four-wire circuit
odwzorowanie gamy barw
commencer à apprendre
gamut mapping
maniak komputerowy
commencer à apprendre
geek
awaria systemu
commencer à apprendre
general failure
ogólny program rozwiązywania problemów
commencer à apprendre
general problem solving
procedura pobierająca
commencer à apprendre
gettor
przetwarzanie danych graficznych
commencer à apprendre
graphical data processing
jądro systemu graficznego
commencer à apprendre
graphical kernel system
akcelerator grafiki
commencer à apprendre
graphics accelerator
sprzętowy program ładujący, implementowany w pamięci stałej
commencer à apprendre
hardware bootstrap
dane zbędne
commencer à apprendre
hash data
port interfejsu komputera głównego
commencer à apprendre
HIP host interface port
wysokoprogowy układ logiczny
commencer à apprendre
HTL high threshold logic
- zintegrowane usługi zarządzania bazami danych
commencer à apprendre
IDMS intergrated database management services
kodowanie/dekodowanie informacji
commencer à apprendre
information encoding/decoding
szybkość przesyłania informacji
commencer à apprendre
information flow rate
wyszukiwanie informacji
commencer à apprendre
information retrieval
jądro systemu operacyjnego
commencer à apprendre
kernel
ustawianie odstępu międzyliterowego w tekście
commencer à apprendre
kerning
pamięć podręczna L2
commencer à apprendre
L2 cache
arkusz etykiet (samoprzylepnych)
commencer à apprendre
label stock

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.