Travel, Stalking, Character

 0    38 fiche    kiniag
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
na uboczu, poza szlakiem
commencer à apprendre
off the beaten track
zorganizowane wakacje
commencer à apprendre
package holidays
obniżka cen biletów
commencer à apprendre
cut-price tickets
autostop
commencer à apprendre
hitch-hiking
biura podróży
commencer à apprendre
travel agents
schroniska młodzieżowe
commencer à apprendre
youth hostels
wolny czas
commencer à apprendre
leisure
ośrodek wypoczynkowy
commencer à apprendre
resort
poza sezonem
commencer à apprendre
off-peak
sezon
commencer à apprendre
peak
biznesowy wyjazd
commencer à apprendre
Business trip
podróżować, od do
commencer à apprendre
travel
podróż trwała
commencer à apprendre
journey
rejs
commencer à apprendre
cruise
wycieczka
commencer à apprendre
tour
długa podróż, pociagiem, statkiem itd
commencer à apprendre
voyage
lot
commencer à apprendre
flight
w oczach opinii publicznej
commencer à apprendre
in the public eye
fan, maniak
commencer à apprendre
groupies
przykrość, kłopot, niedogodność
commencer à apprendre
nuisance
dręczyć, nagabywać, niepokoić
commencer à apprendre
badger, harassing
tropić, ścigać, gonić
commencer à apprendre
pursue
ofiara, zdobycz, łup
commencer à apprendre
quarry, prey
prześladować kogoś
commencer à apprendre
persecute, pester
naprzeciwko
commencer à apprendre
opposite
ślad, trop, śledzenie
commencer à apprendre
trail, track, hound
nasz
commencer à apprendre
ours
osaczony, oblężony
commencer à apprendre
beleaguered
wprowadzić legislacyjnie
commencer à apprendre
enter legislation
ciężko pracujący
commencer à apprendre
hard-working
rozrywkowy, lubiący się bawić
commencer à apprendre
fun-loving
zdeterminowany, prostolinijny
commencer à apprendre
single-minded
samowystarczalny
commencer à apprendre
self-sufficient
gruboskórny
commencer à apprendre
thick-skinned
sztywny, chłodny, z rezerwą
commencer à apprendre
stand-offish
nastawiony na karierę
commencer à apprendre
career-orientated
zrównoważony
commencer à apprendre
level-headed
roztargniony
commencer à apprendre
absent-minded

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.