tlumaczenia 1

 0    7 fiche    lalalama
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question English réponse English
one of the parts into which ownership of a company is divided (jedna z części do której własności firmy jest podzielona)
commencer à apprendre
share (udział)
someone who owns shares in na company
commencer à apprendre
shareholder (udziałowiec)
the act of receiving something (akt odbierania czegoś)
commencer à apprendre
recipt
a written statement showing that you have received money, goods or services (pisemne oświadczenie wskazujące, że otrzymałeś pieniędzy, towarów lub usług)
commencer à apprendre
recipt
something in addition to money that you get for doing your job, such as a car (coś oprócz pieniędzy, które masz do wykonywania swojej pracy, takich jak samochód)
commencer à apprendre
perk (dodatkowy dochód)
the time when prices, shares ... have reached their highest point of level (czas, kiedy ceny, akcje ... osiągnęły poziom najwyższy punkt)
commencer à apprendre
peak (szczyt, hossa)
when prices increase, or when the economy grows again after a period of difficulty (gdy wzrost cen, lub gdy gospodarka rośnie ponownie po okresie trudności)
commencer à apprendre
recovery (poprawa)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.