The Transformer

 0    79 fiche    luizjana
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
transformator słupowy
commencer à apprendre
pole mounted transformer
indukcyjność wzajemna
commencer à apprendre
mutual inductance
strumień rozproszony
commencer à apprendre
leakage flux
prądy wirowe
commencer à apprendre
eddy currents
przekładnia transformatora
commencer à apprendre
turns ratio
sprzężenie indukcyjne
commencer à apprendre
inductive coupling
wzgląd, czynnik
commencer à apprendre
consideration
chłodziwo
commencer à apprendre
coolant
wskaźnik wydajności
commencer à apprendre
efficiency rate
wpływać, dotyczyć
commencer à apprendre
affect
znaczenie
commencer à apprendre
significance
kluczowy, węzłowy
commencer à apprendre
crucial
przekazać, nawiązać
commencer à apprendre
refer
sprzężone zwojnice
commencer à apprendre
coupled coils
rdzeń
commencer à apprendre
core
blachy stalowe
commencer à apprendre
steel sheets
zamontowany
commencer à apprendre
mounted
ciągle się zmienia
commencer à apprendre
varying constantly
odpowiednio
commencer à apprendre
properly
wymagać, potrzebować
commencer à apprendre
require
dostarczać
commencer à apprendre
delivere
obudowa uzwojeń
commencer à apprendre
enclosure
brud
commencer à apprendre
dirt
wilgoć
commencer à apprendre
moisture
uszkodzenie
commencer à apprendre
damage
powiększać
commencer à apprendre
expand
zmniejszać
commencer à apprendre
contract
przepuszczać, płynąć
commencer à apprendre
pass
przekroczyć
commencer à apprendre
exceed
przenikać
commencer à apprendre
permeate
warstwować
commencer à apprendre
laminate
izolować
commencer à apprendre
insulate
promieniować
commencer à apprendre
radiate
ściekać, kapać
commencer à apprendre
drip
rura
commencer à apprendre
pipe
zrobiony, wyrobiony
commencer à apprendre
produced
faza
commencer à apprendre
phase
zaklejony
commencer à apprendre
sealed
zbiornik
commencer à apprendre
tank
pofałdowany
commencer à apprendre
corrugated
umożliwiać
commencer à apprendre
enable
wystarczający
commencer à apprendre
sufficient
odporny
commencer à apprendre
robust
niezawodny
commencer à apprendre
reliable
wytrzymały, przeciwstawiony
commencer à apprendre
withstand
przycisk
commencer à apprendre
stresses
spójność, kompaktowość
commencer à apprendre
compacktness
światowy
commencer à apprendre
worldwide
obecność
commencer à apprendre
presence
szczelny
commencer à apprendre
air-tight
wymagać
commencer à apprendre
involve
regulować
commencer à apprendre
adjust
zasada
commencer à apprendre
principle
rozwinąć, wyrobić
commencer à apprendre
develope
pomijając
commencer à apprendre
negleckting
wykonalny
commencer à apprendre
manageable
rynek zbytu, gniazdko, ujście
commencer à apprendre
outlet
rzeczywisty
commencer à apprendre
actual
okazuje się
commencer à apprendre
exhibit
tak samo
commencer à apprendre
equally
zaoszczędzony
commencer à apprendre
conserved
owinięte
commencer à apprendre
wound
potęguje
commencer à apprendre
intensifies
zachowany
commencer à apprendre
remaining
czynnik
commencer à apprendre
factor
stosowny
commencer à apprendre
due
umieścić
commencer à apprendre
insert
iskrzenie
commencer à apprendre
arcing
dostarcza
commencer à apprendre
provide
obudowa
commencer à apprendre
case
zapobieganie
commencer à apprendre
prevent
popsuć
commencer à apprendre
deteriorate
chłodnica
commencer à apprendre
radiator
ograniczenie
commencer à apprendre
limitation
transformator z pojedynczym uzwojeniem
commencer à apprendre
autotransformer
transformator obniżający napięcie
commencer à apprendre
step-down transformer
transformator podwyższający napięcie
commencer à apprendre
step-up transformer
transformator z żelaznym rdzeniem
commencer à apprendre
iron-core transformer
transformator z powietrznym rdzeniem
commencer à apprendre
air-core transformer

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.