the transformer and types

 0    13 fiche    lukaszDrygas16082
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Transformator to urządzenie które pozwala na podwyższanie lub obniżanie napięcia AC
commencer à apprendre
The transformer is a device that allows you to raise or lower voltage AC
wzajemny
commencer à apprendre
mutual
działać
commencer à apprendre
operate
Działają w oparciu o zasadę indukcji wzajemnej
commencer à apprendre
They work on the principle of mutual induction
prosty transformator składa się z
commencer à apprendre
a simple transformer consists of
dwóch cewek nazywanych uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym, uzwojenia są wykonane z grubego miedzianego drutu który ma mniejszą rezystancje i wydziela mniej ciepłą
commencer à apprendre
two coils called a primary winding and a secondary winding, the windings are made of thick copper wire which has a lower resistance and less heat isolated
rdzenia żelaznego który jest laminowany by uniknąc pradów wirowych
commencer à apprendre
iron core which is laminated to avoid eddy current
wypełniony
commencer à apprendre
filled
obudowy wypełnionej olejem dielektrycznym aby zapewnić chłodzenie i zapobiec wilgoci
commencer à apprendre
a dielectric oil-filled enclosure to provide refrigeration and to prevent moisture
są one bardzo wydajnymi urządzeniami
commencer à apprendre
they are very efficient devices
możemy je podzielić na dwa podstawowe typy
commencer à apprendre
can be divided into two basic types
transformatory step-up są stosowane w celu zwiększenia napięcia do transmisji
commencer à apprendre
step-up transformers are used to increase the voltage to the transmission
transformatory step-down są stosowane w celu zmniejszenia napięcia do przesyłu
commencer à apprendre
step-down transformers are used to reduce the voltage to the transmission

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.