The Gotfather

 0    193 fiche    narvanyable
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
gość
commencer à apprendre
guest
wdzięczny
commencer à apprendre
grateful
ojciec chrzestny
commencer à apprendre
godfather
najstarszy
commencer à apprendre
eldest
delikatny
commencer à apprendre
gentle
zażenowany, zawstydzony
commencer à apprendre
embarassed
straszyć
commencer à apprendre
frighten
jasne włosy
commencer à apprendre
fair hair
ściskać przytulać
commencer à apprendre
hug
szept szeptać
commencer à apprendre
whisper
porada
commencer à apprendre
advice
niecierpliwy
commencer à apprendre
impatient
chrześniak
commencer à apprendre
godson
zdezorientować zamącić w głowie
commencer à apprendre
confuse
wiać dmuchać
commencer à apprendre
blow
bezradny bezsilny
commencer à apprendre
helpless
ostrożny
commencer à apprendre
careful
jakość
commencer à apprendre
quality
spierać się kłócić się
commencer à apprendre
argue
wdzięczny
commencer à apprendre
grateful
ktokolwiek
commencer à apprendre
whoever
opanowany spokojny
commencer à apprendre
calm
chyba że jeśli nie
commencer à apprendre
unless
wiersz rząd
commencer à apprendre
row
gładki wygładzony
commencer à apprendre
smooth
ślad plama skaza znak
commencer à apprendre
mark
czuły
commencer à apprendre
loving
olbrzymi
commencer à apprendre
enormous
przez coś
commencer à apprendre
across
kleisty lepki
commencer à apprendre
sticky
obrzydliwy potworny
commencer à apprendre
horrible
chory
commencer à apprendre
sick
podzielić współdzielić
commencer à apprendre
share
gapić wpatrywać się
commencer à apprendre
stare
okrutny
commencer à apprendre
cruel
przysługa
commencer à apprendre
favour
nawet
commencer à apprendre
even
z szacunkiem
commencer à apprendre
respectfully
skinienie kiwnąć głową
commencer à apprendre
nod
gratulacje
commencer à apprendre
congratulations
Gratuluję
commencer à apprendre
congratulate
grzecznie uprzejmie
commencer à apprendre
polite
przepraszać
commencer à apprendre
apologize
dowiedzieć się
commencer à apprendre
find out
paznokieć
commencer à apprendre
nail
udawać
commencer à apprendre
pretend
regularnie
commencer à apprendre
regularly
niezadowolony
commencer à apprendre
dissatisfied
para
commencer à apprendre
couple
jak również także
commencer à apprendre
as well as
zapalniczka
commencer à apprendre
lighter
delikatnie
commencer à apprendre
gently
obcisły ciasny
commencer à apprendre
tight
przewód kabel
commencer à apprendre
cord
wykradać
commencer à apprendre
kidnap
drażnić denerwować złościć irytować
commencer à apprendre
annoy
chodnik
commencer à apprendre
pavement
dokładny
commencer à apprendre
exact
zaskakująco
commencer à apprendre
suprisingly
Wygląd pojawienie się przybycie
commencer à apprendre
appearance
patrzeć w dół
commencer à apprendre
look down
dalszy kolejny
commencer à apprendre
further
przytulić
commencer à apprendre
hug
ciasno
commencer à apprendre
tightly
kroczenie stąpanie
commencer à apprendre
stepping
w przybliżeniu, z grubsza, mniej więcej
commencer à apprendre
roughly
kołnierzyk
commencer à apprendre
collar
delikatny
commencer à apprendre
gentle
kęs łyk
commencer à apprendre
mouthful
zaraz natychmiast
commencer à apprendre
right away
właśnie teraz
commencer à apprendre
right now
przysługa
commencer à apprendre
favour
dowiedzieć się
commencer à apprendre
find out
gapić się
commencer à apprendre
stare at
denerwować złościć się
commencer à apprendre
annoy
odmowa
commencer à apprendre
refusal
zdradzać
commencer à apprendre
betray
ozięble chłodno
commencer à apprendre
coldly
niedowierzanie
commencer à apprendre
disbelief
chyba że
commencer à apprendre
unless
pośpiech pędzić gonić
commencer à apprendre
rush
przytulić obejmować ściskać kogoś
commencer à apprendre
hug somebody
zezwolenie pozwalać zezwalać
commencer à apprendre
permit
zdradzać
commencer à apprendre
betray
skinienie
commencer à apprendre
nod
nasienie / ziarnko
commencer à apprendre
seed
mściwość mścić zemścić
commencer à apprendre
revenge
skarżyć się narzekać
commencer à apprendre
complain
pojawić się wydawać się jawić się
commencer à apprendre
appear
z grubsza mniej więcej
commencer à apprendre
roughly
popatrzeć w górę
commencer à apprendre
look up
gapić się
commencer à apprendre
stare at
zdradzać
commencer à apprendre
betray
osobisty
commencer à apprendre
personal
nastrój humor
commencer à apprendre
mood
siniak stłuczenie
commencer à apprendre
bruise
wlać nalewać
commencer à apprendre
pour
porada rada
commencer à apprendre
advice
życzliwie
commencer à apprendre
thoughtfully
falowanie
commencer à apprendre
waving
fala
commencer à apprendre
wave
niedowierzanie
commencer à apprendre
disbelief
dokładny
commencer à apprendre
exact
opieka troska
commencer à apprendre
care
uspokoić się
commencer à apprendre
calm down
ostatecznie / w końcu
commencer à apprendre
eventually
przygotowanie
commencer à apprendre
preparation
zorganizować planować aranżować
commencer à apprendre
arrange
miejsce siedzenie
commencer à apprendre
seat
rozwiązać
commencer à apprendre
solve
Myślę, że / chyba tak
commencer à apprendre
I guess
kolano
commencer à apprendre
knee
wlać
commencer à apprendre
pour
niewinność
commencer à apprendre
innocence
markotnie ponuro
commencer à apprendre
moodily
grzmot
commencer à apprendre
thunder
zachłannie łapczywie
commencer à apprendre
greedily
kula pocisk z pistoletu
commencer à apprendre
bullet
kaszel kaszleć
commencer à apprendre
cough
ochroniarz
commencer à apprendre
bodyguard
szczyt
commencer à apprendre
hilltop
zakurzony
commencer à apprendre
dusty
kurz
commencer à apprendre
dust
kosz
commencer à apprendre
basket
kształt serca
commencer à apprendre
heart shape
błyskawica
commencer à apprendre
lightning
ścieżka
commencer à apprendre
path
właściciel
commencer à apprendre
owner
gapić się
commencer à apprendre
stare at
pojawić się
commencer à apprendre
appear
porozumienie ugoda
commencer à apprendre
agreement
interes korzyść zainteresowanie
commencer à apprendre
interest
mieszanina
commencer à apprendre
mixture
zaufanie
commencer à apprendre
confidence
oczywiście / w oczywisty sposób
commencer à apprendre
obviously
porównać
commencer à apprendre
compare
wieśniak
commencer à apprendre
villager
pośpiech
commencer à apprendre
rush
nurkować
commencer à apprendre
dive
rozbić rozbijać tłuc kraksa
commencer à apprendre
crash
niecierpliwie
commencer à apprendre
impatiently
upuścić zrzucić
commencer à apprendre
drop
nagły
commencer à apprendre
sudden
najstarszy
commencer à apprendre
eldest
ciężko trudno
commencer à apprendre
stiffly
luźno
commencer à apprendre
loosely
drażnić złościć
commencer à apprendre
annoy
zdezorientować zamącić w głowie
commencer à apprendre
confuse
zamierzać
commencer à apprendre
intend
niepotrzebny
commencer à apprendre
unnecessary
głupi durny
commencer à apprendre
foolish
pozwalać zezwolenie
commencer à apprendre
permit
ostrzegać upominać
commencer à apprendre
warn
tajemniczy
commencer à apprendre
mysteriously
obwiniać winić
commencer à apprendre
blame
chory
commencer à apprendre
sick
przytulić ściskać obejmować
commencer à apprendre
hug
zgodny z prawem
commencer à apprendre
lawful
szanowany, poważany
commencer à apprendre
respectable
przewaga
commencer à apprendre
advantage
rozkaz polecenie kolejność
commencer à apprendre
order
organizować planować
commencer à apprendre
arrange
bezpieczeństwo
commencer à apprendre
safety
zdrajca
commencer à apprendre
traitor
miłośnie czule
commencer à apprendre
lovingly
roślina fabryka/zakład
commencer à apprendre
plant
ściganie pościg pogoń
commencer à apprendre
chase
wnuczek
commencer à apprendre
grandson
spokojne
commencer à apprendre
peaceful
pogrzeb
commencer à apprendre
funeral
grób
commencer à apprendre
grave
rozwiązać
commencer à apprendre
solve
winda
commencer à apprendre
lift
cel celować wskazywać palcem
commencer à apprendre
point
pękać wybuchać
commencer à apprendre
burst
stos
commencer à apprendre
pile
żal litość współczucie
commencer à apprendre
pity
zepsuć
commencer à apprendre
spoil
nigdzie donikąd
commencer à apprendre
nowhere
zdradzać
commencer à apprendre
betray
słabość
commencer à apprendre
weakness
udawać
commencer à apprendre
pretend
bratni / braterski
commencer à apprendre
brotherly
karać
commencer à apprendre
punish
kara
commencer à apprendre
punishment
obelga znieważać obrażać
commencer à apprendre
insult
wdzięczny
commencer à apprendre
grateful
gładki
commencer à apprendre
smooth
przewód kabel
commencer à apprendre
cord
wina obwiniać winić
commencer à apprendre
blame
zrozumiały
commencer à apprendre
understandable
warga
commencer à apprendre
lip
odgadnąć zgadywać odgadywać
commencer à apprendre
guess

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.