the age of consent

 0    35 fiche    klaramajcher
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pierdl, kić, pudło - nieformalnie: więzienie
commencer à apprendre
slammer
zgwałcenie
commencer à apprendre
rape
partner seksualny
commencer à apprendre
sexual partner
uprawiać seks
commencer à apprendre
to have sex, to make love
odbywać stosunek płciowy
commencer à apprendre
to have sexual intercourse
wymuszone relacje o charakterze seksualnym
commencer à apprendre
non-consensual sexual relations
trądzik
commencer à apprendre
acne
partner seksualny
commencer à apprendre
sexual partner
wiek, w którym można udzielić zgody na współżycie płciowe
commencer à apprendre
the age of consent
prawo dokonuje podstawowego rozróżnienia
commencer à apprendre
the law makes a basic distinction between
zgwałcić
commencer à apprendre
to rape
odbywać stosunek płciowy
commencer à apprendre
to have sexual intercourse
wymuszone relacje o charakterze seksualnym
commencer à apprendre
non-consensual sexual relations
prawo zakłada, że małoletni nie może wyrazić zgody na czynność o charakterze seksualnym
commencer à apprendre
the law assumes that minors are incapable of consenting to sexual activity
złożyć doniesienie (o przestępstwie) na policji
commencer à apprendre
to file a report with the police
bliskość wieku
commencer à apprendre
closeness of ages; proximity in age
pozytywna obrona
commencer à apprendre
affirmative defense
zabezpieczyć przed czymś
commencer à apprendre
to insulate from sth
czynnik, okoliczność łagodząca
commencer à apprendre
mitigating factor, circumstance
obojętny pod względem prawnym
commencer à apprendre
legally irrelevant
Ustawa zakłada, że ​​osoby niepełnoletnie nie są zdolne do wyrażenia zgody na aktywność seksualną
commencer à apprendre
The law assumes that minors are incapable of consenting to sexual activity
występek
commencer à apprendre
misdemeanor
skazany
commencer à apprendre
a convict
popełnić przestępstwo (np.)
commencer à apprendre
to commit sth.
Prawo zakłada, że małoletni nie może wyrazić zgody na czynność o charakterze seksualnym
commencer à apprendre
the law assumes that the minors are incapable of consenting to sexual activity
zastrzeżenie
commencer à apprendre
caveat
naraża na karę pozbawienia wolności
commencer à apprendre
it exposes him to prison
powaga, ciężar gatunkowy przestępstwa
commencer à apprendre
severity of crime
przestępstwo
commencer à apprendre
crime, offense
zbrodnia
commencer à apprendre
felony
występek
commencer à apprendre
misdemeanor
postawić komuś zarzut jakiegoś przestępstwa
commencer à apprendre
to charge sb. with sth
skazać kogoś. na coś
commencer à apprendre
to sentence sb. to sth.
skazany na
commencer à apprendre
convicted of sth
skazany
commencer à apprendre
a convict

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.