Tenagers in Britain

 0    32 fiche    Silbena
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zapewniać
commencer à apprendre
provide
mniejszość
Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii...
commencer à apprendre
minority
The Poles are the largest national minority in Great Britain.
większość
Większość pracowników przyszła do pracy w niedzielę.
commencer à apprendre
majority
The majority of employees came to work on Sunday.
rekreacja
commencer à apprendre
recreation
konsekwencja
commencer à apprendre
consequence
usługa
Nie oferujemy już tej usługi.
commencer à apprendre
service
We don't offer this service anymore.
służba
commencer à apprendre
service
wałęsać się/obijać się
commencer à apprendre
hang around
okazja
commencer à apprendre
opportunity
błąkać się
commencer à apprendre
wander
podjąć
commencer à apprendre
undertake
bez precedensu
commencer à apprendre
unprecedented
opieka społeczna
commencer à apprendre
welfare
objechać
np. kraj
commencer à apprendre
tour
a country
tournee
commencer à apprendre
tour
kolej
commencer à apprendre
rail
wykoleić się
commencer à apprendre
go off the rails
kryzys
commencer à apprendre
crisis
świadczyć
commencer à apprendre
witness
świadek
commencer à apprendre
witness
Bob has asked me to be the best man at his wedding.
izba zatrzymać
commencer à apprendre
detention centre
areszt
commencer à apprendre
arrest
aresztować
Policja aresztowała go za prowadzenie pod wypływem alkoholu.
commencer à apprendre
arrest
The police have arrested him for drunk-driving.
naglący
commencer à apprendre
urgent
nasilać się
commencer à apprendre
escalate
pozbawienie
commencer à apprendre
deprivation
niepokój
2
commencer à apprendre
anxiety/unrest
schemat
commencer à apprendre
scheme
burmistrz
Burmistrz to jedna z najważniejszych osób w mieście - może podejmować decyzje, które mają wpływ na jego przyszłość.
commencer à apprendre
mayor
A mayor is one of the most important people in the city - he can make decisions that influence its future.
wolny czas
commencer à apprendre
leisure
zawijas
commencer à apprendre
flourish
wewnętrzny
2
commencer à apprendre
internal/inner

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.