Telephoning via operator

 0    45 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Hello, is that President's Office?
commencer à apprendre
Halo, czy to Gabinet Prezesa?
Hello, is Monica there?
commencer à apprendre
Halo, czy zastałem Monikę?
Hello, Eddie junior in?
commencer à apprendre
Halo, czy zastałem Eddiego juniora?
Hello, is that 662 3418?
commencer à apprendre
Halo, czy to numer 662 3418?
Lufthansa Airlines?
commencer à apprendre
Czy to (linie lotnicze) Lufthansa?
Good morning. I want 777-2244
commencer à apprendre
Dzień dobry. Proszę (numer) 777-2244
Can I dial direct?
commencer à apprendre
Czy jest automatyczne połączenie?
Put a call through to Mr Wagner.
commencer à apprendre
Proszę mnie połączyć z Panem Wagnerem.
Can you put me through to Mr Wagner? Extension 11.
commencer à apprendre
Czy może mnie Pani połączyć z Panem Wagnerem. Wewnętrzny 11.
Can I speak to Mr Black, please?
commencer à apprendre
Czy mogę rozmawiać z Panem Blackiem?
Hello, this is Vee Wagner. Could I speak to John Davies, please?
commencer à apprendre
Dzień dobry, mówi Vee Wagner. Czy mogłabym rozmawiać z Panem Johnem Daviesem?
Hello 754 3344.
commencer à apprendre
Halo/Witam. (Numer) 754 3344
Edinburgh 734 2200.
commencer à apprendre
(Tu) Edynburg 734 2200.
I'm trying to connect you. Please hold the line.
commencer à apprendre
Próbuję Pana połączyć. Proszę nie odkładać słuchawki.
It's your call to...
commencer à apprendre
Ma Pan połączenie z/Łączę Pana z...
What extension do you want?
commencer à apprendre
Jaki numer wewnętrzny Pan sobie życzy?
You're through now.
commencer à apprendre
Połączyłam (już) Pana.
I'm afraid Mr Davies is not in the office today. Can I give him a message?
commencer à apprendre
Przykro mi. Pana Daviesa nie ma dzisiaj w biurze. Czy mam mu przekazać wiadomość?
I'll give him a message as soon as he gets in tomorrow.
commencer à apprendre
Przekażę mu wiadomość jutro rano natychmiast jak wróci.
I'm afraid Mr Davies is on the other line. Would you like to hold?
commencer à apprendre
Przykro mi. Pan Davies rozmawia teraz z drugiego aparatu. Czy Pan/Pani poczeka?
I'm afraid your number is engaged. Will you hold?
commencer à apprendre
Przykro mi. (Numer) zajęty. Czy Pan/Pani poczeka?
I'm sorry but there's no reply.
commencer à apprendre
Przykro mi, ale numer nie odpowiada.
Mr Wagner is speaking on the other line.
commencer à apprendre
Pan Wagner rozmawia z drugiego telefonu.
Your number is ringing.
commencer à apprendre
Ma Pan połączenie.
I didn't catch your name.
commencer à apprendre
Nie dosłyszałem pańskiego nazwiska.
I can't hear you.
commencer à apprendre
Nie słyszę Pana/Pani.
Louder, please
commencer à apprendre
Proszę głośniej.
Could you speak up
commencer à apprendre
Proszę (mówić) głośniej.
The number's engaged.
commencer à apprendre
Zajęte./Numer (jest) zajęty.
The number's occupied
commencer à apprendre
Zajęte./Numer (jest) zajęty.
The line is busy.
commencer à apprendre
(Am.E.) Zajęte./Numer (jest) zajęty.
There's no reply.
commencer à apprendre
Nikt nie odpowiada./Numer nie odpowiada.
There's no answer.
commencer à apprendre
Nikt nie odpowiada./Numer nie odpowiada.
Can Mr Wagner ring you back?
commencer à apprendre
Czy Pan Wagner może do Pana oddzwonić?
And can I have your phone number?
commencer à apprendre
A czy mogę prosić o numer pańskiego telefonu?
Could you give me your name again, please?
commencer à apprendre
Proszę o podanie nazwiska jeszcze raz.
Could you spell your surname, please?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan przeliterować swoje nazwisko?
You gave me the wrong number.
commencer à apprendre
Podał mi Pan zły/niewłaściwy numer.
You have the wrong number.
commencer à apprendre
Ma Pan/Pani zły numer.
Sorry, wrong number.
commencer à apprendre
Pomyłka, proszę się wyłączyć
It's a wrong number.
commencer à apprendre
To nie ten numer./To niewłaściwy numer.
I'm afraid it's is a bad line. Could you speak up?
commencer à apprendre
Źle Pana słyszę. Proszę (mówić) głośniej
Poor line; bad line
commencer à apprendre
Zła łączność; słaba słyszalność
The line went dead.
commencer à apprendre
Połączenie zostało przerwane.
I have a crossed line.
commencer à apprendre
Słychać inną rozmowę na linii.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.