tekst o mailu

 0    22 fiche    solanum
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
mówienie przez telefon
commencer à apprendre
speaking via the phone
odbiorca wiadomości e-mail
commencer à apprendre
the recipient of an email
w połowie
commencer à apprendre
halfway through
śmiercionośny
commencer à apprendre
deadly
czuć się porywczy i emocjonalny
commencer à apprendre
feel impetuous and emotional
wypowiadane słowa znikną, ale e-mail jest na zawsze
commencer à apprendre
spoken words fade but email is forever
ujść z czymś na sucho
commencer à apprendre
to get away with something
zmyślić coś
commencer à apprendre
to make something up
przez
commencer à apprendre
via
prawie zawsze,
commencer à apprendre
almost invariably,
być zapchana codziennie spamem
commencer à apprendre
be swamped every day with Spam
być strasznym rozproszeniem
commencer à apprendre
be a terrible distraction
zajrzeć na
commencer à apprendre
to peek at
całkowita forma hipokryzji z mojej strony
commencer à apprendre
A gross form of hypocrisy on my part
wyrzucać z okna
commencer à apprendre
to sling out of the window
Raz groził że
commencer à apprendre
I once threatened to
cokolwiek mniej jest nieuprzejme
commencer à apprendre
anything less is uncivil
trudne do pokonania, jako
commencer à apprendre
hard to beat as
prędko
commencer à apprendre
swiftly
cudownie ekonomiczne narzędzie
commencer à apprendre
marvelously economical tool
rozległe kontakty handlowe
commencer à apprendre
far-flung commercial contacts
wspaniała metoda
commencer à apprendre
terrific method

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.