taxation, VAT

 0    49 fiche    wurcelka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
opodatkować, nałożyć na kogoś podatek
commencer à apprendre
levy, to impose a levy on sb, to levy a tax
naliczany
commencer à apprendre
charged on
odliczyć
commencer à apprendre
reclaim
zwolnione z Vatu
commencer à apprendre
exempt from VAT
niepodlegające
commencer à apprendre
outside the VAT system/ outside the scope of VAT
obrót
commencer à apprendre
turnover
przekroczyć
commencer à apprendre
exceed, go over
próg vat, podatkowy, płacowy, przestąpić próg, stać w progu, próg bólu, u progu sławy
commencer à apprendre
VAT threshold, tax threshold, wage threshold, to cross the threshold, to stand on the threshold, pain threshold, on the threshold of career
barter
commencer à apprendre
barter
naliczany
commencer à apprendre
account for
podatek naliczony
commencer à apprendre
input tax
podatek należny
commencer à apprendre
output tax
złożyć wniosek o zwrot VAT
commencer à apprendre
to submit a VAT Return
ustawowy
commencer à apprendre
statutory
zarejestrowana firma/ zarejestrowane miejsce
commencer à apprendre
registered business/ registered office
importowane z
commencer à apprendre
imported from
standardowa stawka
commencer à apprendre
standard rate
nabyć
commencer à apprendre
purchase
opodatkowane dostawy
commencer à apprendre
taxable supplies
zredukowana stawka
commencer à apprendre
reduced rate
zwalniać kogoś z obowiązku robienia czegoś
commencer à apprendre
to exempt sb from doing sth
wydatki
commencer à apprendre
expenditure, expences
opodatkowanie
commencer à apprendre
taxation
pasywa
commencer à apprendre
assets
osoba fizyczna
commencer à apprendre
individual
podatek dochodowy
commencer à apprendre
income tax
podatek od darowizny
commencer à apprendre
capital transfer tax, inheritance tax, estate tax
podatek od zysków kapitałowych
commencer à apprendre
capital gains tax
podatek od dochodów osób prawnych
commencer à apprendre
corporation tax
ubezpieczenia społeczne
commencer à apprendre
national insurance, social security
zasiłek dla osoby bezrobotnej
commencer à apprendre
unemployment pay
zasiłek chorobowy
commencer à apprendre
sick pay
sprzedawcy detaliczni
commencer à apprendre
retailers
podatek od sprzedaży
commencer à apprendre
sales tax
akcyza
commencer à apprendre
excise taxes, excise duties
towar
commencer à apprendre
commodity
cło
commencer à apprendre
tariff
progresywny
commencer à apprendre
progressive
regresywny
commencer à apprendre
regressive
proporcjonalny
commencer à apprendre
proportional
na skraju bankrupctwa
commencer à apprendre
on the verge on bankruptycy
benefit
commencer à apprendre
perk
niebo podatkowe
commencer à apprendre
tax heaven
obciążenie podatkowe
commencer à apprendre
tax burden
omijanie podatku
commencer à apprendre
tax avoidance
znaleźć lukę w prawie
commencer à apprendre
to find loophole in the law
omijanie płacenia podatku
commencer à apprendre
tax evasion
wykorzystać lukę
commencer à apprendre
to exploit a loophole
zlikwidować lukę
commencer à apprendre
to dose a loophole

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.