Taking a message

 0    9 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I'm sorry, but Mr Pinkerton is speaking on the other line at the moment. Will you hold?
commencer à apprendre
Pan Pinkerton rozmawia w tej chwili z innego aparatu. Czy Pan/Pani poczeka?
I can take a message.
commencer à apprendre
Mogę przyjąć wiadomość
Can I take a message?
commencer à apprendre
Czy mam przekazać jakąś wiadomość?
May I take a message for him?
commencer à apprendre
Czy mam (mu) przekazać jakąś wiadomość?
I'll give him a message as soon as he gets in tomorrow.
commencer à apprendre
Przekażę mu wiadomość jutro rano natychmiast jak wróci.
I'm afraid Mr Norman isn't in the office today. Can I give him a message?
commencer à apprendre
Przykro mi. Pana Normana nie ma dzisiaj w biurze. Czy mam mu przekazać wiadomość?
Mr Wagner is out of the office. I expect him back at two. May I help you?
commencer à apprendre
Pana Wagnera nie ma w biurze. Przypuszczam/ spodziewam się, że wróci o (godzinie) drugiej. Czym mogę służyć?
Would you like to leave a message?
commencer à apprendre
Proszę zostawić wiadomość./Czy mógłbyś zostawić wiadomość?
Shall I ask... (her) to ring you?
commencer à apprendre
Czy mam (ją) poprosić..., aby odtelefonowała?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.