Świat przrody

 0    105 fiche    p96pawel
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zanieczyszczenie powietrza
commencer à apprendre
air pollution
wichura
commencer à apprendre
gale
zanieczyszczenie wody
commencer à apprendre
water pollution
zator uliczny
commencer à apprendre
Traffic jam
susza
commencer à apprendre
drought
grad
commencer à apprendre
hail
przeludnienie, korek, zator
commencer à apprendre
congestion
łosoś
commencer à apprendre
salmon
gołąb
commencer à apprendre
pigeon
tuńczyk
commencer à apprendre
tuna
mucha
commencer à apprendre
fly
zółw
commencer à apprendre
tortoise
skowronek
commencer à apprendre
lark
jeleń
commencer à apprendre
deer
ropucha
commencer à apprendre
toad
orzeł
commencer à apprendre
eagle
wróbel
commencer à apprendre
sparrow
wieloryb
commencer à apprendre
whale
gęś
commencer à apprendre
goose
bocian
commencer à apprendre
stork
sokół
commencer à apprendre
falcon
bażant
commencer à apprendre
pheasant
jaskółka
commencer à apprendre
swallow
słowik
commencer à apprendre
nightingale
pstrąg
commencer à apprendre
trout
śledź
commencer à apprendre
herring
jaszczurka
commencer à apprendre
lizard
kijanka
commencer à apprendre
tadpole
płazy
commencer à apprendre
Amphibians
środowisko naturalne
commencer à apprendre
havitat
las deszczowy
commencer à apprendre
rainforest
przetwarzać zużyte materiały
commencer à apprendre
treatting waste materials
kwaśny deszcz
commencer à apprendre
acid rain
mogą już dłużej nie istnieć
commencer à apprendre
may no longer exist
globalne ocieplenie
commencer à apprendre
global warming
zagrożone gatunki
commencer à apprendre
endangered species
oczyszczalnia ścieków
commencer à apprendre
sewage plant
zniszczenia spowodowane środowisku
commencer à apprendre
damage caused to the environment
freon
commencer à apprendre
CFC
wylesianie
commencer à apprendre
deforestation
są traktowane z
commencer à apprendre
are treated with
mniej szkodliwy
commencer à apprendre
less harmful
nawozy
commencer à apprendre
fertilizers
odzysk
commencer à apprendre
recycling
usuwać drzewa
commencer à apprendre
removing trees
zanieczyszczenie
commencer à apprendre
pollution
ulewy deszcz
commencer à apprendre
torrential rain
gęsta mgła
commencer à apprendre
dense fog
gwałtowna burza
commencer à apprendre
violent storm
przyjemna bryza
commencer à apprendre
pleasant breeze
duże opady śniegu
commencer à apprendre
heavy snowfalls
mrożący mróz
commencer à apprendre
freezing cold
duża wilgotność
commencer à apprendre
high humidity
surowe/poważne powodzie
commencer à apprendre
severe floods
czyste niebo
commencer à apprendre
clear sky
kąpiel słoneczna
commencer à apprendre
light shower
katalizatory
commencer à apprendre
catalytic converters
wymarły
commencer à apprendre
extinct
scieki
commencer à apprendre
sewage
życie roślin
commencer à apprendre
plant life
gatunki
commencer à apprendre
species
bezołowiowa benzyna
commencer à apprendre
Unleaded petrol
efekt cieplarniany
commencer à apprendre
the greenhouse effect
w wyniku
commencer à apprendre
as a result of
są zanieczyszczone czymś
commencer à apprendre
are polluted with
przemysłowy
commencer à apprendre
industrial
trujące opary
commencer à apprendre
poisonous fumes
mają tendencję do
commencer à apprendre
tend to
obowiązkowy
commencer à apprendre
obligatory
nabyty z powodu
commencer à apprendre
obtained due
ciepło słoneczne
commencer à apprendre
sun's heat
wymierać
commencer à apprendre
die out
katastrofy ekologiczne
commencer à apprendre
ecological disasters
fenomen/ewenement
commencer à apprendre
phenomenon
wyciek ropy
commencer à apprendre
oil spill
działacz ruchu na rzecz ochrony przyrody
commencer à apprendre
conservation
zanieczyszczony
commencer à apprendre
contaminated
kość słoniowa
commencer à apprendre
ivory
organiczny
commencer à apprendre
organic
wodno-elektryczny
commencer à apprendre
hydroelectric
uzyskany z
commencer à apprendre
obtained from
wprowadzić zakaz handlu na kość słoniową
commencer à apprendre
ban on ivory trading was introduced
skład ropy w morzu
commencer à apprendre
dump oil in the sea
nienaprawialny
commencer à apprendre
irrepareable
topnienie czap lodowych
commencer à apprendre
melting of ice caps
pestycydy
commencer à apprendre
pesticides
przekonać lokalne władze
commencer à apprendre
convince the local authorities
pojemnik na szkło
commencer à apprendre
bottle bank
ropa naftowa
commencer à apprendre
petroleum
paliwa kopalne
commencer à apprendre
fossil fuels
bezpośrednie konsekwencje
commencer à apprendre
direct consequences
spaliny
commencer à apprendre
exhaust fumes
bezołowiowy
commencer à apprendre
lead-free petrol
kłusownictwo
commencer à apprendre
poaching
wzrost liczby ludzi cierpiącej z powodu raka
commencer à apprendre
an increase in the number of people from cancersuffering from
produkuje dwutlenek węgla
commencer à apprendre
produce carbon dioxide
absorbuje tlen
commencer à apprendre
absorbs oxygen
brzydkie otoczenie
commencer à apprendre
ugly surroundings
odpadki nuklearne
commencer à apprendre
nuclear waste
zagrożone wyginięciem z powodu
commencer à apprendre
in danger of extinction due to
śmieci
commencer à apprendre
trash
zwiększać świadomość publiczną
commencer à apprendre
rause public awareness
zagrożenie dla środowiska
commencer à apprendre
threat to the environment
zniszenie jego środowiska naturalnego
commencer à apprendre
destruction of his natural hab
śmiecenie/wyrzucanie śmieci
commencer à apprendre
dropping litter

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.