Success and failure

 0    25 fiche    bjanowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
stos gotówki/ zapas/zasób
commencer à apprendre
cash pile/ cash mountain
kupić inną firmę
commencer à apprendre
buy other company/ make aquisitions
pojawć się
Długi często pojawiają się w tych kombinacjach
commencer à apprendre
occur
ebts often occurs in these combinations
obsługa zadłużenia
commencer à apprendre
debt servicing
obciążenie długiem
commencer à apprendre
debt burden
kryzys zadłużenia
commencer à apprendre
debt crisis
Debt crisis is when a company can no longer pay its debt as planned
restrukturyzacja zadłużenia
Musimy restrukturyzować zadłużenie
commencer à apprendre
debt rescheduling/ debt restructuring
we have to restructure (reschedule) a debt
nie dokonywać płatności
commencer à apprendre
default
uzdrowienie gospodarki
commencer à apprendre
economic recovery
estuktuzacja, odwrócenie negatwneg trendu
commencer à apprendre
turning round
A company doctor is an expert in turning round an ailing (sick, troubled) company
dofinansowanie, pomoc finansowa (rzecz.)
commencer à apprendre
bailout
ratowanie
commencer à apprendre
rescue
dofinansować (czasownik)
commencer à apprendre
bail out (verb)
poprawa sytuacji gospodarczej
commencer à apprendre
economic recovery
niepowodzenie, upadek (w biznesie)
commencer à apprendre
collapse
wyjść z biznesu
commencer à apprendre
get out of business
wnioskować o ochronę przed upadłością przed wierzycielami
commencer à apprendre
filing for bankruptcy protection from creditors
niewypłacalność
commencer à apprendre
insolvency
niewypłacalny, zbankrutowany
commencer à apprendre
insolvent, bankrupt
firma idzie do likwidacji
commencer à apprendre
the company goes into liquidation
firma idzie do przymusowej egzekucji
commencer à apprendre
the company goes into receivership
firma idzie do syndyka
commencer à apprendre
the company goes to a trustee/ administrator
wyprzedaż majątku likwidowanej firmy
Syndyk jest specjalistą od wyprzedaży majątku
commencer à apprendre
wind up, receivership
Receiver is a specialist who wind up the company
koniec funkcjonowania firmy
commencer à apprendre
ceases trading
When a company is wound up it ceases trading and no longer exists
Firma upada
commencer à apprendre
The company collapses, goes bankrupt/ goes bust

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.