Success Advanced Unit 3

 0    219 fiche    wawrzynka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
accelerate
przyspieszać
commencer à apprendre
przyśpieszyć
affordable
w przystępnej cenie
commencer à apprendre
niedrogie
announce
ogłaszać
commencer à apprendre
ogłosić
apparently
najwyraźniej, pozornie
commencer à apprendre
najwyraźniej
aviation fuel
paliwo lotnicze
commencer à apprendre
paliwo lotnicze
ban
zakaz
commencer à apprendre
zakaz
biofuels
biopaliwa
commencer à apprendre
biopaliwa
blow up
wysadzić (f)
commencer à apprendre
wybuchać
break out
wybuchnąć (wojna, niepokój)
commencer à apprendre
wybuchać
carbon copy
kalka, dokładna kopia
commencer à apprendre
kopia
carbon credits
uprawnienia do emisji węgla
commencer à apprendre
kredyty węglowe
carbon dating
datowanie węglem
commencer à apprendre
datowanie węglowe
carbon footprint
ślad węglowy
commencer à apprendre
emisji dwutlenku węgla
carbon-neutral buildings
budynki carbon-neutral
commencer à apprendre
budynki neutralne wobec efektu cieplarnianego
carbon-offsetting
redukcja emisji dwutlenku węgla
commencer à apprendre
węgiel potrącenie
carbon sinks
składowiska węgla
commencer à apprendre
biotopów
catastrophic
katastrofalny
commencer à apprendre
katastrofalny
The chances are (that)
Są szanse (że)
commencer à apprendre
Są szanse (to)
charity
organizacja charytatywna
commencer à apprendre
jałmużna
cholera epidemics
epidemie cholery
commencer à apprendre
epidemie cholery
climate change
zmiana klimatu
commencer à apprendre
zmiana klimatu
collapse
zawalić
commencer à apprendre
upadek
compensate
rekompensować
commencer à apprendre
kompensować
concerns
możliwe problemy
commencer à apprendre
dotyczy
confuse
pomylić
commencer à apprendre
pomieszać
considerable decline
poważny spadek
commencer à apprendre
znaczny spadek
considerably
znacznie
commencer à apprendre
znacząco / w znacznym stopniu
contradictory events
sprzeczne przypadki
commencer à apprendre
sprzeczne wydarzenia
conventional
konwencjonalny
commencer à apprendre
konwencjonalny
create
utworzyć
commencer à apprendre
utworzyć
crystall ball
szklana kula
commencer à apprendre
crystall ball
cut down
zredukować (f)
commencer à apprendre
wyciąć
dawn
świt
commencer à apprendre
świt
death toll
liczba ofiar śmiertelnych
commencer à apprendre
śmiertelne żniwo
decimate
dziesiątkować
commencer à apprendre
zdziesiątkować
decline
zmniejszać się
commencer à apprendre
spadek (np. cen)
decrease
spadek, zmniejszać
commencer à apprendre
spadek / zmniejszenie
defend
bronić
commencer à apprendre
bronić się, odpierać powództwo
devastating consequences
dewastujące konsekwencje
commencer à apprendre
katastrofalne skutki
disappoint
rozczarować
commencer à apprendre
zawieść
disastrous
katastrofalny
commencer à apprendre
fatalny
disastrous slump
katastrofalny spadek
commencer à apprendre
katastrofalne załamanie
doubt
wątpliwośc
commencer à apprendre
wątpliwość
dramatic
dramatyczny
commencer à apprendre
dramatyczny
dramatic collapse
dramatyczne runięcie
commencer à apprendre
dramatyczne załamanie
dramatic surge
dramatyczny wzrost
commencer à apprendre
Gwałtowny skok
drastic consequences
drastyczne konsekwencje
commencer à apprendre
drastyczne konsekwencje
drop
spadać
commencer à apprendre
zmniejszenie / spadek
drought
susza
commencer à apprendre
susza
dusk
twilight
commencer à apprendre
zmierzch
eco-friendly
ekologiczny
commencer à apprendre
Ekologiczne
emissions
emisje
commencer à apprendre
Emisje
endangered species
zagrożone gatunki
commencer à apprendre
zagrożonych gatunków
energy-saving measures
środki prowadzące do oszczędzania energii
commencer à apprendre
Środki oszczędności energii
equality
równość
commencer à apprendre
równość
eradicate hunger
wytępiać głód
commencer à apprendre
wykorzenienia głodu
establish
ustalić, utworzyć
commencer à apprendre
ustanawiać
every cloud has a silver lining
każdy problem ma swoją jasną stronę
commencer à apprendre
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
explode
wysadzić
commencer à apprendre
eksplodować
faint chance
możliwość omdlenia
commencer à apprendre
słaby szansa
fall
upadać, spadać
commencer à apprendre
spadek / upadek
famine
głód
commencer à apprendre
głód
fare
przelot
commencer à apprendre
opłata
figures
liczby
commencer à apprendre
Liczby
flood
powódź, zalewać
commencer à apprendre
powódź
fortune teller
wróżbita
commencer à apprendre
wróżka
fossil fuels
paliwa kopalne
commencer à apprendre
paliwa kopalne
fracture
połamać
commencer à apprendre
złamanie
fractured
połamany
commencer à apprendre
złamania
fuel tax
podatek za paliwo
commencer à apprendre
podatek paliwowy
full cooperation
pełna współpraca
commencer à apprendre
pełna współpraca
gender
płeć
commencer à apprendre
płeć kulturowa
generate power
wytwarzać energię
commencer à apprendre
wytwarzania energii
genetically modified humans
ludzie modyfikowani genetycznie
commencer à apprendre
genetycznie zmodyfikowanych ludzi
glaciers
lodowce
commencer à apprendre
lodowce
global warming
globalne ocieplenie
commencer à apprendre
globalne ocieplenie
gradual
stopniowy
commencer à apprendre
stopniowy
gradual decrease
stopniowy spadek
commencer à apprendre
stopniowy spadek
greenhouse gases
gazy cieplarniane
commencer à apprendre
gazy cieplarniane
grow
rosnąć
commencer à apprendre
rosnąć
growth
wzrost (g)
commencer à apprendre
wzrost / rozwój
halt climate change
zatrzymanie zmian klimatycznych
commencer à apprendre
powstrzymanie zmian klimatu
handful
garstka
commencer à apprendre
garstka
hand out leaflets
rozdawać ulotki
commencer à apprendre
rozdawanie ulotek
harness
użytkować, ujarzmiać
commencer à apprendre
uprząż
harness energy
użytkować energię
commencer à apprendre
Wiązka energii
harvests
plony
commencer à apprendre
zbiorów
hit to the ground
zburzyć
commencer à apprendre
hit na ziemię
hopes
nadzieje
commencer à apprendre
Nadzieje
hot-air balloons
balony do latania
commencer à apprendre
balony na gorące powietrze
huge
wielki
commencer à apprendre
ogromny
huge rise
wielki wzrost
commencer à apprendre
Ogromny wzrost
hydrogen fuel-cells
baterie zasilane paliwem wodorowym
commencer à apprendre
wodoru paliwowe komórki
I doubt if
Wątpię, że (i)
commencer à apprendre
Wątpię, czy
I doubt whether
Wątpię, że (w)
commencer à apprendre
Wątpię, czy
I'm convinced (that)
Jestem przekonany (że)
commencer à apprendre
Jestem przekonany, że (to)
In all probability
Według wszelkiego prawdopodobieństwa
commencer à apprendre
Według wszelkiego prawdopodobieństwa
incalculable damage
niezliczone szkody
commencer à apprendre
nieobliczalne szkody
increase
wzrost (i), zwiększać
commencer à apprendre
wzrost / przyrost
I shouldn't think (that)
Nie sądził(a)bym (że)
commencer à apprendre
Nie należy myśleć, (to)
isolated
izolowany
commencer à apprendre
odosobnione
It is bound (that)
To jest pewne (że) (most form)
commencer à apprendre
Jest on związany (to)
It is certain (that)
commencer à apprendre
Pewne jest (to)
It is sure (that)
To jest pewne (że)
commencer à apprendre
Jest pewien, (to)
It's conceivable (that)
To jest wyobrażalne (że)
commencer à apprendre
Jest to możliwe (to)
It's extremely doubtful (that)
To jest ekstremalnie wątpliwe (że)
commencer à apprendre
Jest to bardzo wątpliwe (to)
It's highly improbable (that)
To jest wysoce nieprawdopodobne (że)
commencer à apprendre
Jest wysoce nieprawdopodobne, (to)
It's inconceivable (that)
To jest niemożliwe (że)
commencer à apprendre
To nie do pomyślenia (to)
It's inevitable (that)
To nieuniknione (że)
commencer à apprendre
To nieuniknione (to)
It's possible (that)
To jest możliwe (że)
commencer à apprendre
Jest to możliwe, (to)
knock down
zburzyć (f), uderzyć, zredukować cenę
commencer à apprendre
powalić
land
lądować
commencer à apprendre
ląd
launch
wystrzelić
commencer à apprendre
szalupa
let down
rozczarować, zawodzić (f)
commencer à apprendre
zawieść
low-consumption economy
ekonomia niskokonsumpcyjna
commencer à apprendre
gospodarki o niskim zużyciu
low-lying communities
nisko leżące wspólnoty
commencer à apprendre
nisko położonych społeczności
mainstream
mainstream
commencer à apprendre
głównego nurtu
make faster
przyspieszać
commencer à apprendre
szybsze podejmowanie
make up for
rekompensować (f)
commencer à apprendre
uzupełnienia
malaria epidemics
epidemie malarii
commencer à apprendre
epidemie malarii
measure
środki zaradcze
commencer à apprendre
mierzyć
melting
topnienie
commencer à apprendre
topienie
methane
metan
commencer à apprendre
metan
mix up
pomylić (f)
commencer à apprendre
mieszać
mount
wznosić się, piętrzyć się
commencer à apprendre
wierzchowiec
nuclear fusion
synteza nuklearna
commencer à apprendre
synteza jądrowa
obtain
uzyskać
commencer à apprendre
uzyskać
palm reading
czytanie z dłoni
commencer à apprendre
chiromancja
play sth down
pomniejszać znaczenie (f)
commencer à apprendre
grać czegoś w dół
plummet
runąć
commencer à apprendre
pion
pressure group
grupa nacisku
commencer à apprendre
grupy nacisku
prophecy
proroctwo
commencer à apprendre
proroctwo
prophet
prorok
commencer à apprendre
prorok
raise
podnieść
commencer à apprendre
podnieść
ration
porcja, przydział
commencer à apprendre
racja
record lows
zanotować spadek
commencer à apprendre
rekordowo niskim poziomie
reduce the amount of
zredukować
commencer à apprendre
zmniejszenie ilości
reduce the importance of
pomniejszać znaczenie
commencer à apprendre
zmniejszenie wagi
reduction
obniżka
commencer à apprendre
redukcja
refugees
uchodźcy
commencer à apprendre
uchodźców
refuse
odmówić
commencer à apprendre
odmawiać
release
uwolnić, wypuścić
commencer à apprendre
uwolnienie
renewable energies
odnawialna energia
commencer à apprendre
odnawialne źródła energii
rise
wzrastać
commencer à apprendre
wzrost / zwiększenie
rocket
skoczyć w górę
commencer à apprendre
rakieta
salaries
wypłaty miesięczne
commencer à apprendre
wynagrodzenia
scarce
ograniczony
commencer à apprendre
rzadki
scattered
rozrzucony
commencer à apprendre
rozproszone
scheme
plan, projekt
commencer à apprendre
schemat
sea levels
poziom mórz
commencer à apprendre
poziom morza
set up
utworzyć (f), oszukać kogoś
commencer à apprendre
utworzyć
sharp
ostry
commencer à apprendre
bystry
sharp fall
ostry spadek
commencer à apprendre
gwałtowny spadek
shoot up
wystrzelić w górę
commencer à apprendre
strzelać w górę
shrink
kurczyć się
commencer à apprendre
kurczyć
shrinking
kurczący się
commencer à apprendre
kurczący się
significant
znaczny
commencer à apprendre
znaczący
significant rise
znaczący wzrost
commencer à apprendre
znaczny wzrost
sky-, east-, upwards etc
w kierunku nieba, wschodu, w górę itp
commencer à apprendre
sky-, Wschód-, góry itp
slash
obniżyć
commencer à apprendre
ukośnik
slight decline
lekki spadek
commencer à apprendre
niewielki spadek
slump
gwałtownie spadać
commencer à apprendre
bessa
soar
gwałtownie wzrastać
commencer à apprendre
szybować
solar fields
pola słoneczne
commencer à apprendre
solar Fields
solar radiation
promieniowanie słoneczne
commencer à apprendre
Promieniowanie słoneczne
spectacular
spektakularny
commencer à apprendre
widowiskowy
spectacular growth
spektakularny wzrost
commencer à apprendre
spektakularny wzrost
speed up
przyspieszać (f)
commencer à apprendre
przyśpieszyć
spray
spryskiwać
commencer à apprendre
rozpylać
spread
rozprzestrzeniać
commencer à apprendre
rozpiętość
stand up for
bronić (f)
commencer à apprendre
stanąć w obronie
starve
głodzić
commencer à apprendre
głodować
steady
stabilny
commencer à apprendre
stały
steady decline
stały spadek
commencer à apprendre
stały spadek
steady fall
stały spadek
commencer à apprendre
stały spadek
steam
para
commencer à apprendre
parowy
stumble on something
potknąć się o coś
commencer à apprendre
natknąć się na coś
subsides
subwencje i dotacje
commencer à apprendre
ustępuje
subsidy
subwencja
commencer à apprendre
dotacja
substantial decrease
obfity spadek
commencer à apprendre
znaczny spadek
substantially
istotnie
commencer à apprendre
zasadniczo
sudden
nagły
commencer à apprendre
nagły
sudden reduction
nagła redukcja
commencer à apprendre
nagłe zmniejszenie
surge
gwałtownie wzrosnąć, nasilić się, przypłynąć
commencer à apprendre
wzrost (np. cen)
target
cel
commencer à apprendre
cel
targets
cele
commencer à apprendre
cele
tea dregs
fusy herbaciane
commencer à apprendre
fusy herbaty
technological fix
tarapaty technologiczne
commencer à apprendre
fix technologiczny
There is no doubt (that)
Nie ma wątpliwości (że)
commencer à apprendre
Nie ma wątpliwości, że)
There is not a hope of + G
Nie ma nadziei na + G
commencer à apprendre
Nie ma nadziei na G +
There is no way (that)
W żadnym wypadku
commencer à apprendre
Nie ma sposobu, (to)
There's a good chance (that)
Jest duża szansa (że)
commencer à apprendre
Jest duża szansa, (to)
There's a strong likelihood (that)
Istnieje duże prawdopodobieństwo (że)
commencer à apprendre
Istnieje duże prawdopodobieństwo, (to)
There's a very faint chance (that)
Jest bardzo słaba szansa (że)
commencer à apprendre
Jest to bardzo słaba szansa, (to)
There's a very slight possibility (that)
Jest bardzo niewielka możliwość (że)
commencer à apprendre
Istnieje bardzo niewielka możliwość, (to)
There's not much chance (that)
Nie ma zbyt dużej szansy (że)
commencer à apprendre
Nie ma wiele szans (to)
tipping point
punkt zwrotny
commencer à apprendre
punkt zwrotny
touch down
lądować (f)
commencer à apprendre
lądować
trap
złapać w pułapkę
commencer à apprendre
pułapka
trapped
uwięziony
commencer à apprendre
uwięziony
tremendous
ogromny
commencer à apprendre
ogromny
tremendous surge
olbrzymi wzrost
commencer à apprendre
ogromna przepięciami
tumble
zwalać się, toczyć
commencer à apprendre
upadek
turbines
turbiny
commencer à apprendre
Turbiny
turn down
odmówić (f)
commencer à apprendre
odrzucać
unemployment
bezrobocie
commencer à apprendre
bezrobocie
vast
ogromny
commencer à apprendre
rozległy
vicious circle/cycle
błędne koło
commencer à apprendre
Błędne koło / cykl
vital
konieczny, ważny
commencer à apprendre
istotny
water platforms
peron wodny
commencer à apprendre
platformy wodne
water shortages
niedobór wody
commencer à apprendre
niedobory wody
water supplies
zasoby wody
commencer à apprendre
zaopatrzenie w wodę
wave platforms
peron fal
commencer à apprendre
platformy fali
widespread
na szeroki zasięg
commencer à apprendre
powszechny
widespread flooding
powszechne powodzie
commencer à apprendre
powszechne powodzi
wildlife
dzika przyroda
commencer à apprendre
dzika przyroda
wind farms
farmy wiatrowe
commencer à apprendre
farmy wiatrowe
wipe out
zgładzić
commencer à apprendre
zgładzić
worldwide
światowy
commencer à apprendre
światowy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.