Success Advance Unit 4

 0    154 fiche    wawrzynka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
a short attention span
commencer à apprendre
krótki czas koncentracji
a can of worms
commencer à apprendre
Puszka Pandory
work placement
commencer à apprendre
staż
a fresher
commencer à apprendre
nowy student, pierwszoroczniak
boon
commencer à apprendre
dar
academic year
commencer à apprendre
rok akademicki
acutely
commencer à apprendre
przenikliwie
acutely aware of
commencer à apprendre
zdaje sobie sprawę z
adult
commencer à apprendre
dorosły
adulthood
commencer à apprendre
dorosłość
airy [room]
commencer à apprendre
przewiewne [pokój]
alarmed
commencer à apprendre
zaniepokojnony
antisocial behaviour
commencer à apprendre
zachowania antyspołeczne
appreciate
commencer à apprendre
doceniać
apprenticeship
commencer à apprendre
praktyka
apprentice
commencer à apprendre
praktykant
assignment
commencer à apprendre
zadanie
at your leisure
commencer à apprendre
w wolnym czasie
be in charge of
commencer à apprendre
być za coś odpowiedzialnym
be in two minds about sth
commencer à apprendre
wahać się, być rozdartym
be over the moon
commencer à apprendre
być w siódmym niebie
bearable
commencer à apprendre
znośny
boil over
commencer à apprendre
kipieć
break up with someone
commencer à apprendre
zerwać z kimś
bright
commencer à apprendre
smart, clever
bring home to someone
commencer à apprendre
uświadomić kogoś o czymś
bulging
commencer à apprendre
wypukły
bulging
commencer à apprendre
wybałuszony, wytrzeszczony (np. oczy) wydęty, krągły, sterczący, wystający (np. brzuch) nabrzmiały, napęczniały, wypchany (np. portfel) wybrzuszony, wypuczony (np. powierzchnia podłogi, ściana)
burn the midnight oil
commencer à apprendre
pracować po nocach
call it a day
commencer à apprendre
zakończyć pracę
christening / baptism
commencer à apprendre
chrzciny / chrzest
chuck out
commencer à apprendre
wyrzucać
chuckle
commencer à apprendre
chichot, chichotać
come up with
commencer à apprendre
wymyślić
come up
commencer à apprendre
wymyślić
complete a course
commencer à apprendre
ukończyć kurs
contrary to
commencer à apprendre
w przeciwieństwie do
covering letter
commencer à apprendre
list motywacyjny
cram
commencer à apprendre
dopchać
creep
commencer à apprendre
pełzanie, pełzać
cramped
commencer à apprendre
ciasne
crippled by
commencer à apprendre
sparaliżowana przez
cripple
commencer à apprendre
kaleka
decipher
commencer à apprendre
odszyfrować
devote oneself to
commencer à apprendre
poświęcić siebie, aby
disclose
commencer à apprendre
ujawniać
dissertation
commencer à apprendre
rozprawa, praca dyplomowa
domineering
commencer à apprendre
apodyktyczny
draw up
commencer à apprendre
opracować
dread
commencer à apprendre
strach, bać się
dreadful
commencer à apprendre
straszny
dubious
commencer à apprendre
wątpliwy
doubt
commencer à apprendre
wątpliwość, wątpić
earnest
commencer à apprendre
poważny
edible
commencer à apprendre
jadalny
emptiness
commencer à apprendre
pustka
entrance exam
commencer à apprendre
Egzamin wstępny
exclaim
commencer à apprendre
zawołać
feel out of place
commencer à apprendre
czuliśmy się nie na miejscu
form tutor
commencer à apprendre
wychowawca
fully/well rounded
commencer à apprendre
kompletny (np. edukacja)
gain work experience
commencer à apprendre
zdobyć doświadczenie zawodowe
gap year
commencer à apprendre
rok przerwy
get down to work
commencer à apprendre
zabrać się do pracy
get out of
commencer à apprendre
wydostać się z
go over
commencer à apprendre
explain
grant
commencer à apprendre
stypendium, udzielać
grim
commencer à apprendre
ponury
halls of residence
commencer à apprendre
Akademiki
hand in homework
commencer à apprendre
oddać
hand out
commencer à apprendre
rozdać
have a lot of experience in doing sth
commencer à apprendre
posiada duże doświadczenie w robieniu czegoś
have a working knowledge of
commencer à apprendre
posiadać praktyczną wiedzę
have an excuse for [not] doing sth
commencer à apprendre
mieć pretekst do [Nie] zrobienia czegoś
hectic
commencer à apprendre
gorączkowy
hectic life
commencer à apprendre
życie w biegu
humiliated
commencer à apprendre
upokorzony
humiliate
commencer à apprendre
poniżyć
identify
commencer à apprendre
zidentyfikować
imagination
commencer à apprendre
wyobraźnia
imaginative
commencer à apprendre
obdarzony wyobraźnią
impersonal
commencer à apprendre
bezosobowy
ingenious
commencer à apprendre
pomysłowy
instantly
commencer à apprendre
natychmiast
keep oneself to oneself
commencer à apprendre
trzymać się na uboczu
learn the ropes
commencer à apprendre
nauczyć się fachu
lecture
commencer à apprendre
wykład
lecturer
commencer à apprendre
wykładowca
lecture theatre
commencer à apprendre
aula
literally
commencer à apprendre
dosłownie
loiter
commencer à apprendre
wałęsać się
lower
commencer à apprendre
zmniejszyć
cannot make a head nor/or tails of something
commencer à apprendre
used for saying that you cannot understand something at all
meaningless
commencer à apprendre
bez znaczenia
meaningful
commencer à apprendre
istotny / mający znaczenie
military service
commencer à apprendre
służba wojskowa
morning assembly
commencer à apprendre
poranny apel
mug up on
commencer à apprendre
wkuwać
non-governmental organization (NGO)
commencer à apprendre
organizacja pozarządowa
outgoing
commencer à apprendre
otwarty
perents' evening
commencer à apprendre
wywiadówka
post
commencer à apprendre
stanowisko
position
commencer à apprendre
stanowisko
preferably
commencer à apprendre
korzystnie
rack one's brains
commencer à apprendre
łamać sobie głowę
radically
commencer à apprendre
radykalnie
rag
commencer à apprendre
brukowiec, szmatławiec
rag week
commencer à apprendre
miesiączka (wulgarne określenie na tydzień, w którym kobieta ma miesiączkę)
recharge your batteries
commencer à apprendre
rest; naładować baterie, zregenerować się
referee
commencer à apprendre
referencje
religious ceremony
commencer à apprendre
Ceremonia religijna
resit/retake an exam
commencer à apprendre
przystępować po raz drugi do egzaminu, zdawać poprawkę
retreat
commencer à apprendre
wycofać się, [także: rekolekcje]
rewarding
commencer à apprendre
satysfakcjonujący / opłacalny
rite of passage
commencer à apprendre
rytuał przejścia
run a company/ a shop
commencer à apprendre
prowadzić firmę / sklep
scholarship
commencer à apprendre
stypendium naukowe
scribble
commencer à apprendre
bazgrolić
sell out
commencer à apprendre
wyprzedać
seminar
commencer à apprendre
seminarium
show one's initiative
commencer à apprendre
pokazać własną inicjatywę
skive
commencer à apprendre
leserować, wymigiwać się (od robienia czegoś) [BrE]
skive off
commencer à apprendre
to avoid going to school or work when you should go
slow-witted
commencer à apprendre
głupi
snap
commencer à apprendre
trzask, fotka
spread your wings
commencer à apprendre
rozwinąć skrzydła, develope
stammer
commencer à apprendre
jąkanie się
state univesity
commencer à apprendre
Uniwersytet stanowy
study leave
commencer à apprendre
Urlop naukowy
swot [inf]
commencer à apprendre
kujon
take responsibility for
commencer à apprendre
wziąć odpowiedzialność za
touching
commencer à apprendre
wzruszający
trustworthy
commencer à apprendre
godny zaufania
tutorial
commencer à apprendre
samouczek
undergraduate
commencer à apprendre
student na studiach licencjackich (przed otrzymaniem pierwszego tytułu naukowego)
unexpectedly
commencer à apprendre
niespodziewanie
to welcome the opportunity
commencer à apprendre
powitać możliwość
whine
commencer à apprendre
skowyt, wyć
work in the field of
commencer à apprendre
pracować w dziedzinie
working class
commencer à apprendre
klasa robotnicza
upper-class
commencer à apprendre
klasa wyższa
once in a blue moon
commencer à apprendre
od święta; raz na ruski rok
everything under the sun
commencer à apprendre
a large range of things
make hay while the sun shines
commencer à apprendre
kuć żelazo póki gorące
reach for the stars
commencer à apprendre
aim for sth that is difficult to get
thank your lucky stars
commencer à apprendre
to say that sb was very fortunate because they have avoided sth unpleasant
foot the bill
commencer à apprendre
wybulić forsę
twist someone around your little finger
commencer à apprendre
owinąć sobie kogoś wokół małego palca
cross one's mind
commencer à apprendre
przyjść komuś na myśl
have money to burn
commencer à apprendre
mieć pieniądzy jak lodu
show one's face
commencer à apprendre
pokazać się
have friends in high places
commencer à apprendre
mieć przyjaciół na wysokich stanowiskach
ask for trouble
commencer à apprendre
szukać guza
say something to someone's face
commencer à apprendre
powiedzieć coś komuś w twarz

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.